Wiadomości

Szczecin: Obsługa inwestora – one stop shop

24 781

Miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych procesem inwestycyjnym w Szczecinie jest zajmujący się obsługą inwestora Wydział Rozwoju Miasta – Referat ds. Obsługi Inwestora, odpowiedzialny m.in. za:

 • udzielanie niezbędnych informacji dotyczących realizacji inwestycji w mieście,
 • organizację spotkań z Prezydentem Miasta, przedstawicielami merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Szczecin, organizacjami przedsiębiorców, Powiatowym Urzędem Pracy, instytucjami otoczenia biznesu oraz centrami akademickimi,
 • pomoc w poszukiwaniu nieruchomości do zagospodarowania zgodnie z zainteresowaniem inwestora,
 • pilotaż obiegu dokumentów związanych z realizacją procedur inwestycyjnych,
 • przygotowywanie ofert inwestycyjnych,
 • promocję kontaktów inwestorskich,
 • pomoc w zakresie poszukiwania przyszłych pracowników,
 • działania promocyjne.

Wszystkie formalności związane z rozpoczęciemdziałalności gospodarczej załatwiane są w jednym miejscu. Szczecin był pierwszym w Polsce miastem, który utworzył Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Zakres załatwianych sprawobejmujem. in.:

 • dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmian we wpisie,
 • zgłaszanie informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej, a także zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonuje regionalne Centrum Obsługi Inwestora działające przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. COI zajmuje się obsługą przedsiębiorców zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem w województwie zachodniopomorskim.

Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Szczecin