Wiadomości

Szczecin strategicznym centrum logistycznym w zachodnio-północnej Europie

5 567

Szczecin zaczął w pełni wykorzystywać swój potencjał związany z lokalizacją, portami morskimi oraz obecnością największych polskich i międzynarodowych armatorów. Położenie miasta zapewnia doskonałą łączność i dostęp do rynków zbytu i zaopatrzenia w Polsce, Europie i na świecie. Bliskie sąsiedztwo Skandynawii i Niemiec, doskonałe skomunikowanie z resztą zachodniej Europy oraz dostęp do Morza Bałtyckiego poprzez drogi wodne sprawiają, że miasto ma ogromny potencjał, który od kilku lat z powodzeniem rozwija. Najnowsze badania firm konsultingowych prognozują, że popyt na powierzchnie magazynowe w Szczecinie będzie coraz większy.


Strategiczna lokalizacja w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą oraz dostępnością powierzchni magazynowych i terenów produkcyjnych czynią Szczecin niezwykle atrakcyjnym miejscem do lokowania i rozwoju firm z branży logistycznej. Logistyka to jedna z sześciu priorytetowych dla Szczecina branż, obok energii odnawialnej, BPO, ICT, biotechnologii i turystyki. Swoją siedzibę ma tu wiele firm i instytucji z sektora logistycznego, m.in.: Unity Line, Port Szczecin-Świnoujście, Stowarzyszenie Zachodnio--pomorski Klaster Morski, Baltchem S.A., Macsped, Raben, Magemar, V4L, DB Schenker, OT Logistics S.A., PKS Szczecin, C. Hartwig Szczecin Sp. z o.o., PEKAES S.A. Szczecin jest kluczowym miejscem w Środkowo-europejskim Korytarzu Transportowym CETC Route65, łączącym Skandynawię, Europę Środkową oraz Europę Południową – aż do Morza Adriatyckiego. Korytarz CETC zajmuje powierzchnię ok. 230 000 km2. Na jego obszarze znajdują się ważne ośrodki gospodarcze, węzły komunikacyjne, szlaki transportowe łączące Europę z państwami Bliskiego Wschodu oraz Azji Centralnej. Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy obejmuje wszystkie gałęzie transportu, łącząc w sobie transport lądowy, kolejowy, śródlądowy oraz morski. Porozumienie na rzecz jego utworzenia zostało zawiązane w 2004 r. w Szczecinie. Jednym z celów Inicjatywy CETC jest promowanie i rozwój intermodalnych połączeń transportowych oraz stymulowanie działań zmierzających do przenoszenia ładunków z dróg na multimodalne połączenia morsko-lądowe, bardziej przyjazne dla środowiska i człowieka.

Szczecin strategicznym centrum logistycznym w zachodnio-północnej Europie

Siatka połączeń komunikacyjnych


Miasto posiada doskonałe połączenie z systemem autostrad Europy Zachodniej przez A6 i z nowymi drogami ekspresowymi i autostradami w Polsce przez drogę ekspresową S3. Funkcjonują tu bezpośrednie połączenia kolejowe m.in. do Niemiec, Holandii, Czech. Najważniejsze linie kolejowe prowadzą z terminalu cargo Port Świnoujście do Berlina, Wiednia i Sofii oraz na trasie: Hamburg – Berlin – Zachodniopomorskie – Gdańsk – Kaliningrad – St. Petersburg. Na terenie Szczecina znajduje się pełnomorski Port Szczecin-Świnoujście, który wraz ze Świnoujściem tworzy jeden z największych w regionie Morza Bałtyckiego uniwersalnych kompleksów portowych. Port w Szczecinie oddalony jest od morza o 68 km. Przejście torem wodnym z redy w Świnoujściu do Szczecina trwa ok. 4 godziny. Port może przyjmować statki o zanurzeniu do 9,15 m i długości 215 m. Jest to port o charakterze uniwersalnym.


W przyszłości planowane jest pogłębienie toru wodnego prowadzącego ze Świnoujścia do Szczecina do 12,5 m. Port w Świnoujściu może przyjmować statki o zanurzeniu do 13,2 m i długości do 270 m. Znajduje się tu największy w Polsce terminal obsługujący suche ładunki masowe oraz terminal promowy wyposażony w pięć stanowisk do obsługi promów pasażersko-samochodowych. Port gwarantuje miastu dostęp do europejskiego systemu żeglugi śródlądowej poprzez kanał Odra-Hawela z Berlinem i porty rzeczne Europy Zachodniej, jest także najważniejszym morskim portem tranzytowym dla Czech i Słowacji. Położony jest na najkrótszej drodze morskiej łączącej Skandynawię ze środkową i południową Europą oraz na morskim szlaku, który poprzez Bałtyk łączy Finlandię, Rosję oraz kraje Pribałtyki z Niemcami i Europą Zachodnią.


Obecnie realizowana jest inwestycja polegająca na budowie terminalu gazu skroplonego LNG (gazoportu) w Świnoujściu o rocznej mocy przeładunkowej 5 mld m3. Budowa terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu pozwoli na odbiór gazu ziemnego z dowolnego kierunku na świecie, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Modernizacja infrastruktury


Miasto podejmuje szereg działań służących poprawie komunikacji i pobudzeniu rynku logistycznego, do których zaliczyć można prowadzenie inwestycji drogowych w celu ułatwienia dostępu do terenów inwestycyjnych i usprawnienia transportu, a także wdrożenie w 2012 r. pierwszego w Europie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, informującego kierowców o czasie dojazdu do centrum miasta i ewentualnych objazdach. Wprowadzenie systemu poprawiło płynność ruchu samochodowego o ok. 30%. Obecnie trwa budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju w celu usprawnienia komunikacji i połączenia lewobrzeżnej z prawobrzeżną częścią Szczecina.


W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost powierzchni magazynowych na terenie Szczecina oraz w jego okolicach. Dzięki strategicznemu położeniu miasta, jego infrastrukturze transportowej oraz wejściu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu rynku polskiego dla krajów Europy Zachodniej, wzrosło zapotrzebowanie na usługi tego rodzaju. Według raportu CBRE, szacuje się że popyt na powierzchnie magazynowe w rejonie Szczecina będzie wzrastał. Powierzchnia oddana do użytku w 2013 r. wyniosła 6.900 m2 zaś popyt w 2013 r. to 29.500 m2.


Projekty logistyczne


North West Logistic Park to wewnątrzmiejskie centrum logistyczne w Szczecinie. W bliskim sąsiedztwie magazynu znajduje się autostrada A6 (Szczecin – Berlin) oraz drogi szybkiego ruchu, w tym trasa S3 (Świnoujście – Lubawka) oraz S6 (Goleniów – Kołobrzeg – Koszalin – Słupsk – Trójmiasto). Centrum logistyczne w Szczecinie zlokalizowane jest w odległości 10 km od samego centrum miasta oraz 30 km od lotniska w Goleniowie. Niewątpliwym atutem parku North West Logistic Park jest bliskie sąsiedztwo granicy morskiej z krajami skandynawskimi, które coraz częściej wykazują zainteresowanie otwarciem własnych siedzib na obszarze Szczecina. Niniejsza lokalizacja umożliwi przyszłemu najemcy nawiązanie relacji partnerskich i biznesowych z kontrahentami zarówno z kraju jak i zagranicy. Docelowo centrum logistyczne w Szczecinie składać się będzie z czterech magazynów o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej ponad 60 000 m2. Na podstawowe wyposażenie centrum logistycznego w Szczecinie składa się (zależnie od budynku) ogrzewanie gazowe i elektryczne oraz ruchome rampy. Magazyny posiadają nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci systemu tryskaczy oraz klap dymowych. Równie atrakcyjnie przedstawia się planowana infrastruktura wokół centrum logistycznego w Szczecinie, w obrębie którego znajdują się między innymi obszerne place manewrowe oraz liczne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Magazyn North West Logistic Park będzie w pełni ogrodzony, a inwestor dodatkowo gwarantuje 24-godzinną ochronę obiektów magazynowych.

Centrum logistyczne w Szczecinie idealnie nadaje się na potrzeby nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego (w tym do prowadzenia lekkiej produkcji). Może być też wykorzystana z powodzeniem, jako magazyn wysokiego składowania lub jako miejsce, gdzie powstanie nowoczesne wielofunkcyjne centrum
logistyczne. Centra logistyczne są przejawem ciągłej ewolucji logistyki, która staje się nową filozofią zarządzania, szansą i wręcz koniecznością w procesie współzawodnictwa firm na rynku dla zdobycia przewagi konkurencyjnej. Na rozwój regionu i poziom jego konkurencyjności w olbrzymim stopniu wpływa wyposażenie w infrastrukturę gospodarczą.

Urzad Miasta Szczecin, Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu