Wiadomości

Szczecin wirtualną metropolią

2 100

Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że Szczecin zajmuje drugie miejsce pod względem liczby hotspotów w Polsce. W liczbie punktów bezpłatnego dostępu do sieci Szczecin ustępuje tylko Warszawie. W stolicy znajdują się 184 hotspoty, czyli miejsca dostępu do Internetu.

Natomiast szczecinianie mogą korzystać ze 166 takich miejsc. Z darmowego i bezprzewodowego Internetu można korzystać w szczecińskich szkołach wszystkich szczebli (podstawówki, licea, technika), w placówkach szkolno-wychowawczych, w radach osiedli, domach kultury, komisariatach policji, teatrach, w Szczecińskim Domu Sportu, w Słowianinie, w Muzeum Techniki i Komunikacji, przy bramie głównej cmentarza, na Jasnych Błoniach, deptaku Bogusława, w szpitalach: przy ul. Arkońskiej, Mącznej, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Wojciecha i Unii Lubelskiej i Zakładzie Usług Komunalnych. Hotspot Urzędu Miasta Szczecin jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych przez całą dobę.

Szczecinianie bardzo często korzystają z hotspotów. Tylko we wrześniu br. około 100 000 urządzeń zalogowało się sieci. W województwie zachodniopomorskim, oprócz Szczecina, punkty darmowego dostępu do Internetu znajdują się także w mieście Nowogard i powiecie Sławno.

W Nowogardzie logować się do Internetu można w 11 miejscach (w tym szkoły, stadion miejski, Miejska Biblioteka Publiczna, fontanna w parku nad jeziorkiem). W powiecie Sławno natomiast funkcjonuje aż 96 hotspotów.

W ramach projektu Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego powstała sieć hotspotów, centrum zarządzania siecią i trzy stacje bazowe do radiowej transmisji danych. Położono w sumie 37 km światłowodów łączących stacje bazowe z centrum zarządzania siecią. Dzięki temu miejska sieć światłowodowa liczy sobie ponad 100 km. Celem projektu jest m.in. zbudowanie infrastruktury, która umożliwi wsparcie projektów edukacyjnych. Strefy takie są potrzebne przede wszystkim uczniom i nauczycielom, żyjącym i pracującym w otoczeniu, w którym internetowe usługi informacyjne, dostęp do zasobów są kluczowym czynnikiem sukcesu i skutecznej edukacji. Projekt wspiera realizację zadań własnych gminy, przede wszystkim w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Szczecin wirtualną metropolią


Koszt projektu to 6,345 mln zł. Projekt współfi nansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Poziom dofi nansowania wynosi 75%.

Punkty darmowego dostępu do Internetu znajdują się nie tylko w popularnych miejscach w miejskiej przestrzeni publicznej, ale także na łonie natury. Od niedawna coraz większą popularnością cieszy się tak zwany „Leśny Internet”, czyli hotspoty w okolicach Jeziora Szmaragdowego, na Polanie Słonecznej, na Polanie Widokowej, przy schronach, na Psiej Polanie, na kąpielisku Głębokie, czy Leśniczówce Białej. „Leśny Internet” działa od kwietnia do października. Jest to dobre rozwiązanie dla zapracowanych osób, które chcą spędzić trochę czasu na łonie natury i zamiast pracować w domu, robić to w lesie czy na łące.

– Szczecin jest w czołówce innowacyjnych miast Polski – mówi Marek Dymek, Pełnomocnik Prezydenta ds. Społeczeństwa Informacyjnego – ułatwia mieszkańcom dostęp do usług oferowanych przez Miasto, na przykład Portalu Edukacyjnego, dzięki któremu Szczecin zajął drugie miejsce w finale konkursu Lider Informatyki 2013. Ale informacja o drugim miejscu w Polsce pod względem liczby hot spotów ma także duże znaczenie dla inwestorów, wybierających miasto na lokalizację dla swoich firm, jasno daje bowiem do zrozumienia, że Szczecin przoduje na rynku polskim w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych – dodaje Dymek.

Czy hot spotów będzie w niedługim czasie jeszcze więcej?

– To na razie pierwszy etap, otrzymaliśmy już dofinansowanie na etap drugi, czyli kolejne 203 punkty. Etap pierwszy z założenia koncentrował się na ilości jednostek, drugi zakłada głównie ich rozszerzenie, dodatkowe dwa, trzy punkty w celu zwiększenia obszaru. Ale będą też nowe punkty, w miejscach, które zostały pominięte w pierwszym etapie. Planowanych jest kilkanaście nowych lokalizacji – opowiada Dymek.

Impulsem do dalszego rozwoju Szczecina w kierunku nowoczesnych technologii stał się także z pewnością sukces miasta w finale konkursu Lider Informatyki 2013. Portal umożliwia korzystanie z nowoczesnych i atrakcyjnych materiałów edukacyjnych, funkcji wspomagających zarządzanie oświatą na różnych poziomach oraz e-usług, takich jak dziennik elektroniczny. Portal Edukacyjny Szczecina jest wspólnym miejscem zabawy, nauki i pracy uczniów, nauczycieli i rodziców szczecińskich szkół. Jego realizacja była konsekwencją działań związanych z informatyzacją procesów zarządzania szczecińską oświatą. Jest on kompendium niezbędnej wiedzy dla uczniów, rodziców, nauczycieli, a także osób zarządzających oświatą.

Szczecin

Portal ułatwia dostęp do informacji o rekrutacji do szczecińskich placówek oświatowych, o aktualnościach w edukacji, prawie oświatowym, o instytucjach oświatowych i wielu innych ale przede wszystkim o tym, co się dzieje w szczecińskich szkołach.

Sukces portalu widać poprzez statystyki jego odwiedzalności. Obecnie dziennie ponad 10 tys. osób odwiedza portal (w ciągu tygodnia pracy). Już ponad 70% odwiedzających loguje się do zasobów portalu. Warto również wspomnieć, że w pierwszym roku działania, portal odwiedziło ponad 430 tys. unikalnych użytkowników w liczbie ponad 1,6 mln odwiedzin i ponad 13 mln odsłon. Liczby te, tylko potwierdzają wysoką popularność portalu oraz jego walory edukacyjne i informacyjne.

Konkurs Lider Informatyki 2013 organizowany jest przez Computerworld od kilkunastu lat. Jego celem, jest wyłonienie firm i organizacji, których dorobek wyróżnia się na rynku polskim w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych. Dla Miasta był to czwarty udział w finale tego prestiżowego konkursu. Jako jedyne miasto w Polsce, Szczecin, zdobył dwukrotnie statuetkę Lidera Informatyki (1998, 2010).

Szczecin stale rozbudowuje infrastrukturę służącą do realizacji projektów e-administracji. Dzięki sprawnej i pewnej miejskiej sieci szerokopasmowej łączności między instytucjami oraz punktom dostępu do Internetu, uczestniczy w nich bardzo duża liczba jednostek miasta. Tegoroczny wynik tylko potwierdza, że Szczecin to atrakcyjne miejsce do lokowania centrów nowoczesnych usług i rozwoju innowacyjnych technologii.

O potencjale miasta świadczy nie tylko infrastruktura informatyczna, ale także wysoki wskaźnik komputeryzacji w szkołach oraz najlepszy wśród dużych miast Polski wskaźnik liczby uczniów szkół gimnazjalnych przypadających na jeden komputer, a także takie czynniki jak wykwalifikowana kadra i konkurencyjne koszty pracy.

Mapę darmowych punktów dostępu do Internetu przygotowaną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej można zobaczyć na stronie http://www.uke.gov.pl/hotspoty/.

Urząd Miasta Szczecin Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu