Raporty

Szefowie firm w Polsce chcą inwestować

Według wyników najnowszego badania Business Environment Assessment Study (BEAS) szefowie firm, działających w Polsce chcą inwestować, mimo pandemii…

Aneta Jarzębska, Regional Manager, Antal SSC/BPO: Wyniki najnowszego badania Business Environment Assessment Study (BEAS) wskazują, że pandemia nie tylko nie zmniejszyła gotowości do nowych inwestycji w stosunku do poprzedniej edycji z 2019, a wręcz ją umocniła – 91% respondentów zadeklarowała nowe inwestycje w nadchodzących latach, a 67% stworzenie z tego względu nowych miejsc pracy. Najczęściej przedsiębiorcy zamierzają rozwijać produkty i usługi (57%) oraz zadbać o innowacje technologiczne (54%).

Pandemia wpłynęła na nieznaczne osłabienie części wyników wszystkich badanych miast – natomiast sądzimy, że na tle tak trudnego wyzwania, jakim jest COVID-19 wciąż pozostają pozytywne i godne wyróżnienia. Między innymi w każdym mieście można zanotować wzrost wskaźników ocen dostępności kadry specjalistów i menedżerów. Największy przyrost nastąpił w Poznaniu. Największe różnice między poprzednią (2019 r.) a teraźniejszą (2021 r.) edycją zanotowała Łódź. W ostatnich pięciu latach całkowite zasoby powierzchni biurowej w Łodzi zwiększyły się o ponad 60%, dzięki czemu Łódź zajmuje obecnie siódme miejsce wśród największych rynków biurowych w Polsce. Największe spadki można zauważyć natomiast w Krakowie. Tam ocena infrastruktury, czy potencjału edukacyjnego zmalały w porównaniu z innymi miastami.

Inwestycjom będzie towarzyszyło tworzenie nowych miejsc pracy. Aż 58% przedstawicieli branży SSC/BPO planuje zainwestować głównie w kapitał ludzki. Jakie stanowiska będą tworzone? Jakie kompetencje będą najbardziej pożądane?

Przedstawiciele branży SSC/BPO planują zainwestować głównie w kapitał ludzki (58%) oraz w rozwój produktów i usług w portfolio firmy (54%). Natomiast 43% badanych twierdzi, że inwestycje będą dotyczyły głównie nowych technologii, a 13%, że środki poświęci na rozwój geograficzny firmy, czyli najczęściej na migrację kolejnych procesów biznesowych.

Centra usług wspólnych i outsourcingu są liderami w zakresie tworzenia nowych wakatów. W ciągu ostatnich lat branża SSC/BPO w Polsce znacznie się rozwinęła. Prawie każda większa firma jest zaangażowana w jakąś działalność związaną z outsourcingiem, a ponieważ zakupy mają głęboki wpływ na koszty operacyjne przedsiębiorstwa, ma to strategiczne znaczenie. Firmy szukają optymalnej pozycji zasobów i usług, czy to wewnątrz organizacji, czy poza nią. W 2019 r. 83% decydentów planowało zatrudniać. W 2020 r. było to już 88% i liczba ta stale się zwiększa. Sektor intensywnie pozyskuje zarówno młode talenty z rynku, jak również tych bardziej doświadczonych i rozwija stale ich kompetencje, migrując do Polski coraz bardziej zaawansowane procesy.

Które polskie miasta cieszą się największą popularnością wśród inwestorów? Jakie czynniki o tym zadecydowały?

Największym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszą się takie miasta jak: Wrocław (28% wskazań), Warszawa (24% wskazań) oraz Kraków (20%). W tym roku na prowadzenie wysuwają się również Katowice (19% wskazań).

Według naszego badania Wrocław jest wiodącym ośrodkiem ekonomicznym, technologicznym i kulturalnym oraz jedną z najdynamiczniej rozwijających się metropolii w kraju. W ciągu kilku ostatnich lat zakończone zostały duże inwestycje infrastrukturalne, które zdecydowanie poprawiły jakość życia jego mieszkańców i umożliwiły sprawne prowadzenie biznesu przez co został oceniony najwyżej spośród wszystkich miast biorących udział w rankingu.

W obecnej sytuacji, inwestorzy, szukając bezpiecznego i przede wszystkim stabilnego ryku nieruchomości, stawiają na największe miasta. Widać jednak olbrzymi potencjał w miastach regionalnych. Te polskie miasta, które bazowały w większym stopniu na turystyce (Kraków, Trójmiasto) straciły, nieznacznie na ocenie.