Nieruchomości

Tétris – największa w Europie firma fit-out wzmacnia swoją obecność w regionie CEE. Nadzór nad nowym hubem powierzyła polskim menedżerom.

531

Po 5 latach od przejęcia przez Tétris firmy Neo Świat, polska część potentata branży fit-out dla nieruchomości biurowych, użyteczności publicznej i hotelowych, jest drugim, po Francji, jej najbardziej dochodowym biznesem. Teraz Tétris chce dalej zwiększać swój udział na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Firma integruje swoje usługi dla klientów międzynarodowych i wprowadza zmiany w strukturze organizacyjnej powołując m.in. Centrum Regionalne HUB CEE, powierzając kluczowe role w nim Pawłowi Brodzikowi i Rajmundowi Węgrzynkowi.

Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry – na tych rynkach Tétris widzi potencjał synergii. Tworząc Centrum Regionalne (Hub) firma wzmacnia międzynarodową współpracę przy obsłudze klientów działających w wielu lokalizacjach. Tétris stawia na maksymalne uproszczenie procesu składania zamówień przez tych klientów via pojedynczy punkt kontaktu, jednocześnie budując lokalne struktury z myślą również o firmach krajowych. W poszukiwaniu optymalnego modelu działania całego hubu Tétris wykorzysta nie tylko globalne praktyki, ale także wypracowany w Polsce jako jednym z lokalnych rynków, know-how oraz doświadczenia w realizacji złożonych projektów o wartości ponad 1 mld zł w latach 2015-2019.

Tétris oferuje nie tylko pełną koordynację prac przy realizacji projektów wykończeniowych, ale też i doradztwo oraz usługi architektoniczne. Ma w swoich strukturach doświadczone zespoły designerów i architektów, którzy tworzą oryginalne koncepcje lub proponują optymalne rozwiązania bazujące na wytycznych globalnych danej marki. Zacieśnienie współpracy w ramach hubu pozwala także na to, aby np. biura jednej firmy w kilku państwach projektował ten sam zespół.

Tworząc nową strukturę Tétris skorzystał z 20-letniego doświadczenia w branży managerów kierujących polską spółką. Paweł Brodzik, do tej pory Dyrektor Zarządzający Tétris w Polsce, został Liderem Hubu (Polski i pozostałej części CEE). Rajmundowi Węgrzynkowi, do tej pory także Dyrektorowi Zarządzającemu polskimi strukturami Tétris, powierzono funkcję Dyrektora Zarządzającego na Polskę i CEE.

Tworzenie skutecznych mechanizmów działania w biznesie wymaga dogłębnego poznania specyfiki danego rynku, wykorzystania sprawdzonego know-how i indywidualnego podejścia. W naszej branży siła tkwi w sprawnym zarządzaniu i budowaniu sieci zaufanych podwykonawców. Cieszę się, że mogę brać czynny udział nie tylko w dalszym umacnianiu pozycji Tétris w Polsce, ale także i w całym regionie, komentuje Paweł Brodzik, Dyrektor Zarządzający Tétris w Polsce, Lider Hubu CEE

Lokalny wymiar globalnego myślenia

Tétris powstał w 2003 roku we Francji. Od 2007 r. działa w grupie JLL. Początkowo firma koncentrowała się na projektach biurowych dla firm, ale z czasem stała się również kluczowym partnerem dla inwestorów, znaczących retailerów oraz międzynarodowych graczy z branży hotelarskiej. Dzięki ciągłej ekspansji na nowe rynki i dobremu rozeznaniu w specyfice każdego z nich Tétris jest naturalnym partnerem zarówno dla przedstawicieli lokalnych SME i korporacji, jak i międzynarodowych koncernów.

Dziś działa w 15 krajach, w 34 lokalnych biurach mając na swoim koncie przeszło 7 tys. zrealizowanych projektów i obroty, które w 2019 roku sięgnęły 715,4 mln USD. Przy tym, wciąż widzi swój duży potencjał do wzrostu.

Dzięki zacieśnieniu współpracy w ramach regionalnego centrum CEE będziemy mogli jeszcze bardziej usprawnić proces obsługi klientów Tétris, zwłaszcza globalnych czy międzynarodowych firm. Kontaktując się z nami będą oni mieć dostęp do usług w całym regionie i poza nim. Nie zapominamy jednak także o lokalnym biznesie w branży office, hospitality czy retail. Siła Tétris tkwi w zrozumieniu indywidualnych potrzeb i realizacji projektów o różnorodnej skali, pomimo globalnego zasięgu. Dlatego ważne dla nas są siła i kompetencje zespołów na każdym z rynków, komentuje Rajmund Węgrzynek, Dyrektor Zarządzający Tétris w Polsce i CEE