Edukacja

Technologiczne rozmowy w Katowicach

2 068

19 czerwca 2018 roku w katowickim hotelu Angelo, odbyła się kolejna edycja The BSS Tour – cyklu konferencji organizowanego przez Fundację Pro Progressio. Tym razem główny nacisk został położony na technologię, a konkretnie nowoczesne rozwiązania technologiczne w biznesie.

Stałą częścią The BSS Tour jest omówienie lokalizacji dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a konkretnie miasta, w którym realizowana jest konferencja. Nie inaczej było w stolicy Śląska, gdzie na otwarcie rozmów organizatorzy postanowili skupić się na stanie rozwoju branży BSS, wyzwaniach przed jakimi stoją Katowice oraz wskazaniu tych działań, które powinny mieć miejsce, aby miasto z jeszcze większą skutecznością przyciągało krajowych i międzynarodowych inwestorów świata BPO i SSC. Temat, który dość często pojawiał się w dyskusji, to widoczność miasta poza własnymi granicami i konieczność zwiększenia działań mających na celu promocję Katowic, jako lokalizacji BSS na arenie międzynarodowej. Uczestnicy Forum podkreślali także aktualny brak spójnej komunikacji o mieście i regionie. Z jednej strony w komunikatach promujących miasto mówi się o Katowicach, z drugiej o Aglomeracji Katowickiej lub Aglomeracji Śląskiej, a jeszcze w innych przekazach, o Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej lub Metropolii Katowickiej. Prelegenci konferencji słusznie zauważyli, że tak zróżnicowane nazewnictwo może nie być do końca zrozumiałe dla odbiorców i należałoby ujednolicić komunikację w tym zakresie.

Z pozytywnych stron podkreślono poziom wykształcenia, atrakcyjny poziom kosztów wynagrodzeń i czynszów w obiektach biurowych oraz trend rozwoju nowych powierzchni biurowych w nadchodzących miesiącach i latach. Są to czynniki, które w korzystnym świetle stawiają Katowice i pozostałe sąsiadujące miasta. Wielokrotnie również wspominano, że Katowice są dumne z każdego nowego inwestora i sam fakt pozyskania nowej firmy jest w mieście znacznie bardziej zauważalny niż np. w Krakowie. Swoimi przemyśleniami w tym zakresie dzielili się Danuta Protasewicz (Grafton), Kamil Krępa (TDJ), Tomasz Dyba (Cushman&Wakefield) oraz Marek Gorczyca (Kinnarps). Rozmowę moderował Prezes Pro Progressio – Wiktor Doktór.

Rozmowa o Katowicach była tylko otwarciem do głównej części merytorycznej konferencji, w której skupiono się na technologii w komunikacji, finansach, księgowości, kadrach, back office oraz zaprezentowano konkretne studia przypadków z sektora farmacji oraz centrów usług wspólnych.

Jako pierwszy został omówiony temat technologii w komunikacji. Dyskusję poprowadził Marcin Łukasik z Unicall, któremu w rozmowie towarzyszyli Krzysztof Niewidziajło (Cludo), Karol Dudij (Unified Factory) oraz Michał Góra (Alfavox). W trakcie panelu dyskusyjnego przewijał się temat chatbotów, rozwiązań chmurowych oraz rozwijających się robotów. To roboty i ich zastosowanie skupiły na sobie większość uwagi zarówno prelegentów, jak i słuchaczy, będąc elementem łączącym wszystkie panele i prezentacje. W swoich wypowiedziach rozmówcy podkreślali, że Technologia w komunikacji ma 3 motory napędowe, a są nimi:

1. Końcowi użytkownicy, którzy faktycznie korzystają z usług,

2. Klienci zakupujący usługę,

3. Moda.

To na co prelegenci zwrócili szczególną uwagę, to przekształcenia na rynku, które miały miejsce w ciągu ostatnich 10 lat. Jak wspomniał Michał Góra – „Dostawcy zmieniają się w partnerów biznesowych, przygotowujących rozwiązania pod potrzeby klienta i jego model biznesowy, nie zaś sprzedając gotowe produkty”. Wypowiedź tę rozwinął Karol Dudij wspominając, że wideo w obsłudze klienta jest fantastycznym narzędziem, jednocześnie będąc najdroższym kanałem komunikacyjnym. Dudij stwierdził, że przy zastosowaniu wideo konwersja wzrasta czterokrotnie, ale koszty i organizacja są nieporównywalnie większe niż w przypadku innych kanałów. Michał Góra uzupełnił wypowiedź, że rzeczywiście kanał wideo jest droższym rozwiązaniem, jednakże przy współpracy z godnym zaufania partnerem biznesowym, dla którego wzrost biznesu przy zachowaniu najwyższej jakości jest priorytetem, wdrożenie tej technologii zwraca się już w 2-gim miesiącu od implementacji kanału wideo u klienta. Kropkę nad „i” postawił Krzysztof Niewidziajło mówiąc, że obecnie mniej zależy od zaawansowania technologii, a znacznie więcej od tego jak i do czego chcemy ją wykorzystać.

Kolejnym omawianym tematem była technologia w świecie finansów, księgowości, kadr i płac. Tę dyskusję poprowadził Mikołaj Plucinski z TMF Group, którego rozmówcami byli Jacek Punda (Exact), Paweł Pawlak (BTech) oraz Tomasz Maciejak (Sii). Tu ponownie pojawił się temat automatów. Jak zaznaczył Tomasz Maciejak, w sektorze bankowym tworzone są całe strategie i dedykowane komórki dotyczące automatyzacji i robotyzacji. Swoją wypowiedź podsumował zdaniem, że w ciągu dwóch lat automatyzacja będzie występować w każdym przedsiębiorstwie.

Wielokrotnie podczas dyskusji pojawiało się stwierdzenie, że w działach finansowych oraz procesach biznesowych, automatyzacja jest zdecydowanie większa niż w przypadku innych departamentów w firmach, co de facto potwierdza stan rzeczywisty na rynku. To działy finansowo-księgowe utrzymują pozycję lidera w obszarze automatyzacji procesów w wielu przedsiębiorstwach. Z uwagi na automatyzację i robotyzację pojawiło się ciekawe pytanie, które dotyczyło przyszłości zawodu księgowego i tego, czy przestanie on w pewnym momencie istnieć. Uczestnicy panelu byli zgodni co do jednego – zawód księgowego na pewno nie zniknie, ale prawdopodobnie zmieni się jego rola w organizacjach.

Ostatnim panelem zamykającym część dyskusyjną konferencji było spotkanie Sławomira Drygasa z 3M GSC z Robertem Gontkiewiczem (Optimatis), Rafałem Skórą (ESKOM), Michałem Bielawskim (Adaptive Group) oraz Wojciechem Gołębiowskim (Veronym). Ta część konferencji przebiegała bardzo dynamicznie i dotykała takich kwestii jak: cyberbezpieczeństwo, RODO w IT, optymalizacja procesowa i inne pochodne tematy. Panel rozpoczął się dość silnym hasłem mówiącym o tym, że przez ostatnie 15 lat firmy zapomniały, że są w nich działy back office, co bez wątpienia wpłynęło na złą jakość realizacji procesów. Robert Gontkiewicz stwierdził, że 30% działań w niektórych komórkach w back office, było nieefektywnych i sprowadzały się do informowania o statusie procesu, a nie do faktycznej jego obsługi. Sławomir Drygas uzupełniając tę wypowiedź, podkreślił, że już dzisiaj widzimy realną wartość jaką przynoszą dobrze przeprowadzone procesy back office, co naturalnie rodzi potrzebę i konieczność inwestowania w ten obszar działalności operacyjnej przedsiębiorstw. Ważną częścią dyskusji okazał się temat cyberbezpieczeństwa. Jak poinformował Wojciech Gołębiowski tzw. CyberSecurity ma za zadanie zmniejszenie ryzyka na podatność ataków w Internecie, a sam temat cyfrowego bezpieczeństwa jest już stałym elementem rozmów w 86% spotkań zarządów.

Część paneli dyskusyjnych podczas The BSS Tour Katowice, została uzupełniona dwiema bardzo ciekawymi prezentacjami, które pokazali Rafał Osmoła z ASD Consulting oraz Waldemar Nowak z Automation Innology. Dwa konkretne studia przypadków -jeden ze świata farmacji, a drugi oparty o doświadczenia z obszaru centrów usług wspólnych (w tym Ericsson, DSV, Maersk czy Danske Bank) - pokazały uczestnikom konferencji, w jaki sposób można i powinno się wdrażać automatyzację w firmach. Była to potężna dawka wiedzy i praktyczne, a nie teoretyczne, ukazanie tematu pozostawiające głód na dalszą wiedzę, która będzie dostarczana już podczas kolejnych konferencji The BSS Tour.

Katowice pozostaną w pamięci, jako miejsce, gdzie o technologii powiedziano dużo, rozmawiano merytorycznie i otworzono głowy na rozwiązania, które w pierwszych minutach konferencji nie były takie oczywiste. Już niebawem pojawi się pełna relacja video z The BSS Tour Katowice oraz galeria zdjęć.

The BSS Tour dalej kroczy przez Polskę, następny przystanek we wrześniu w Bydgoszczy.

OutsourcingPortal