Technologia

TIMATE wprowadza nowy moduł - hardware’owy system do oceny pracowników

661

TIMATE, spółka, która stworzyła i rozwija system do zarządzania pracownikami oraz ich bezpieczeństwem, wprowadziła do swojego rozwiązania nowy moduł. Pozwala on na codzienną ocenę zatrudnionych osób, zespołów oraz procesów przebiegających w firmach. Dzięki danym podsumowującym dzień pracy przedsiębiorcy szybciej zidentyfikują problemy zarządcze i wprowadzą niezbędne zmiany oraz ocenią jakość pracy.

Nowy moduł na bieżąco ocenia funkcjonowanie zespołów i firm w sześciu obszarach: czasu pracy, jego wykorzystania, bezpieczeństwa, realizacji zadań, osiągania wyników oraz zarządzania.

Moduł oceny korzysta z danych gromadzonych przez system TIMATE. Każdego dnia pod koniec pracy członkowie zespołów oraz ich szefowie otrzymują podsumowanie działań w kilku obszarach. Do każdego obszaru przypisana jest ikonka, pod którą na karcie pracownika pojawia się piktogram, czyli uśmiechnięta, obojętna lub smutna buźka. Pracownik zatem od razu wie, czy udało mu się zrealizować zaplanowane działania, czy przestrzegał zasad bezpieczeństwa oraz czy wykazał się odpowiednią punktualnością, wyjaśnia Sebastian Młodziński, CEO TIMATE.

System ocen może stać się podstawą programu motywacyjnego. W takim przypadku pozytywna ocena wiąże się z przyznaniem punktów, które przełożą się na premie i nagrody.

Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownikom chce się starać, bo na bieżąco widzą, jak zaangażowanie w pracę zamienia się w oceny, które przynoszą odpowiednie korzyści, mówi Sebastian Młodziński. Jednak nasz system ma nie tylko doceniać pracowników, ale też wskazywać problemy, które pojawiają się w działaniu firmy. To dlatego na kartach kierowników pojawia się ocena podsumowująca pracę całego zespołu oraz poziom zarządzania nim. Team leader może zatem od razu zidentyfikować, który obszar funkcjonowania podległej mu grupy nie działa dobrze. Aplikacja pozwala mu natomiast dogłębniej zbadać dane i znaleźć konkretne elementy wymagające poprawy.

Dzięki takiej natychmiastowej i kompleksowej ewaluacji zarządzający mogą szybko zareagować na problemy i w odpowiedni sposób zmodyfikować procesy produkcyjne oraz biznesowe, osiągając lepszą efektywność oraz realne oszczędności.

Pracownik, który na bieżąco dostaje informacje o jakości swojej pracy i widzi, jak przekłada się ona na dodatkowe bonusy, jest bardziej zmotywowany i lepiej pracuje. Dzięki temu działanie firmy poprawia się oddolnie. Takie zmiany – wprowadzane naturalnie przez pracowników – są z całą pewnością efektywne i trwałe, dodaje CEO TIMATE.

Modyfikacja procesów w czasie rzeczywistym, na podstawie dziennych danych, a nie oceny przeprowadzanej raz na kilka miesięcy, przynosi przedsiębiorstwom realne korzyści. Wyliczenia TIMATE pokazują, że zmiany w sposobie wykorzystania czasu pracy (np. skrócenie ponadustawowych przerw na papierosa czy na obiad) przynoszą firmom oszczędności nawet 2000 pln rocznie w przeliczeniu na jednego pracownika.

Nowy moduł oceny jest już dostępny dla obecnych i przyszłych użytkowników systemu TIMATE.