Raporty

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - ankieta

29 989

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie powstał w 1925 roku w wyniku połączenia Instytutu Towaroznawczego oraz organizowanych dla abiturientów szkół średnich kursów handlowych. W raporcie zawarte są informacje na temat znajomość języków obcych oraz liczbie studentów i absolwentów.

Znajomość języków obcych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku ak. 2010/2011

Liczba studentów i absolwentów Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Uniwersytet Kraków

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27, tel. (0-12) 293-52-00; http://www.uek.krakow.pl

Dział Nauczania: tel. (0-12) 293-56-28, 293-54-25, e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie