Raporty

Uniwersytet Łódzki - liczba studentów i absolwentów

28 336

STUDIA STACJONARNE - liczba studentów (rok akademicki 2009/2010)

Rok I
Rok II
Rok III
Rok IV
Rok V
Finanse i bankowość (rachunkowość) 469 367 423 170
Informatyka 330 155 133 98 156
Politologia 63 35 30
Administracja 483 251 137 64
Zarządzanie 506 399 311 360 535
Ekonomia 363 240 133 167 142
Stosunki Międzynarodowe 209 78 84 191 251
Prawo 327 350 294 212 200
Filologia:
angielska 292 123 125 109
germańska 180 54 60 56
hiszpańska 65 56 16
klasyczna 63 10 6 18
południowosłowiańska 54 20 19 49
romańska 96 38 31 20
rosyjska 120 52 45 23 23

STUDIA NIESTACJONARNE - liczba studentów (rok akademicki 2009/2010)

Rok I
Rok II
Rok III
Rok IV
Rok V
Finanse i bankowość (rachunkowość) 569 440 128
Informatyka 121 304 75 113
Politologia 24 11
Administracja 867 871 325
Zarządzanie 508 609 202 44
Ekonomia 671 769 174
Stosunki Międzynarodowe 97 131 100 69 103
Prawo 283 301 279 167 179
Filologia:
angielska 108 128
germańska 40 40
hiszpańska
klasyczna
południowosłowiańska
romańska 12
rosyjska 9 1

STUDIA STACJONARNE - liczba absolwentów (lata akademickie 2007/2008 oraz 2008/2009)

2007/2008
2008/2009
Finanse i bankowość (rachunkowość) 98 159
Informatyka 117 148
Politologia
Administracja 287 326
Zarządzanie 191 197
Ekonomia 63 115
Stosunki Międzynarodowe 217 216
Prawo 190 170
Filologia:
angielska 91 150
germańska 45 70
hiszpańska 7
klasyczna 7 20
południowosłowiańska 17 42
romańska 16 54
rosyjska 49 43

STUDIA NIESTACJONARNE - liczba absolwentów (lata akademickie 2007/2008 oraz 2008/2009)

2007/2008
2008/2009
Finanse i bankowość (rachunkowość) 185 56
Informatyka 102 198
Politologia
Administracja 767 777
Zarządzanie 413 501
Ekonomia 697 696
Stosunki Międzynarodowe 164 75
Prawo 107 37
Filologia:
angielska 70 58
germańska 31 34
hiszpańska 10
klasyczna
południowosłowiańska
romańska
rosyjska 6 3

Uniwersytet Łódzki, Biuro Karier Zawodowych