Wiadomości

VIII Forum Europa-Ukraina

1 550

W Łodzi trwa VIII Forum Europa-Ukraina. Podczas trzydniowego spotkania w naszym mieście gości 400 uczestników z Ukrainy, UE, Rosji, krajów sąsiedzkich i USA, wśród nich przedstawiciele rządów, polityki, biznesu, samorządów, międzynarodowych organizacji i ośrodków analitycznych. Zaplanowano spotkania z kluczowymi postaciami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, ministrami, parlamentarzystami, reprezentantami organizacji międzynarodowych, najważniejszych firm i ekspertami.

VIII Forum Europa-Ukraina


Debaty Forum Europa-Ukraina 2015 skoncentrują się na kluczowych kwestiach modernizacji i rozwoju potencjału gospodarczego Ukrainy oraz wykorzystania własnych zasobów naturalnych i możliwości ośrodków regionalnych, we współpracy z partnerami z Polski i państw-członków Unii Europejskiej. Przedmiotem raportów, dyskusji panelowych i prezentacji Forum będą procesy przystosowawcze w okresie stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską, bezpieczeństwo energetyczne i reformy gospodarcze. Rozpatrzone zostaną uwarunkowania budowy nowoczesnej samorządności terytorialnej i kształtowania odpowiedzialności społeczeństwa za sprawy państwa. Poruszone będą również kwestie bezpieczeństwa Ukrainy w układzie stosunków europejskich i globalnych.


Podczas uroczystego otwarcia konferencji w Pałacu Poznańskiego Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zwróciła uwagę, że Łódź jest przykładem miasta gdzie ludzie różnych kultur, intensywnie z sobą współpracowali tworząc przemysłowe centrum Polski.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska


Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, witając gości podkreślił, że współpraca między Łodzią a miastami ukraińskimi trwa nieprzerwanie od początku lat 90-tych. Tu współpracujemy gospodarczo, na poziomie samorządowym i dlatego to właśnie Łódź jest doskonałym miejscem dla organizacji takiej konferencji.


Zygmunt Berdychowski Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, podkreślał że historia Ukrainy ostatnich 20 lat jest podobna do historii Europy: jest pełna wzlotów, poszukiwania dróg rozwoju, nie brakuje w niej także trudnych momentów. Jego zdaniem jednym z głównych celów konferencji jest poszukiwanie dróg zapobiegania dalszej eskalacji konfliktu na wschodzie Ukrainy.


Organizatorami konferencji są Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Miasto Łódź i Województwo Łódzkie.