Wiadomości

W Krośnie powstanie Centrum Usług Biznesowych

1 204

12 Listopada prezydent Krosna, Piotr Przytocki podpisał porozumienie z Grupą Kapitałową Loyd S.A. Określa ono zasady współpracy przy prowadzonej w Krośnie inwestycji. Centrum Usług Biznesowych Grupy Kapitałowej Loyd S.A znajduje się przy ulicy Kletówki 52 i zostało otwarte 16 czerwca bieżącego roku. Firma posiada wiele analogicznych placówek, świadczących usługi z zakresu outsourcingu procesów biznesowych na terenie całej Polski. Sales Concept Krosno Sp. z o.o., zarządca centrum z ramienia Grupy, w krośnieńskim punkcie zatrudnia już 50 mieszkańców z regionu, a planowane są kolejne rekrutacje. Porozumienie dotyczy promocji przedsięwzięcia, współpracy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zobowiązuje Grupę do stworzenia przynajmniej 150 miejsc pracy dla osób z powiatu krośnieńskiego.

NOWE MIEJSCA PRACY W KROŚNIE

- „Jako Grupa Kapitałowa Loyd S.A. realizujemy projekt tworzenia centrów usług biznesowych w południowej części kraju, docelowo zamierzamy utworzyć 15 takich centrów. Każde z nich to przynajmniej 150 nowych miejsc pracy, które mogą być szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym, czy społecznym. Centra działają zarówno w większych miastach jak np. Kraków, Częstochowa i Bytom, a także w mniejszych jak Krosno, Zawiercie czy Myszków. Wszędzie staramy się działać w oparciu o zasady partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracować z lokalnymi samorządami i aktywizować miejscowy rynek pracy. Współpracę w Krośnie rozpoczęliśmy już blisko pół roku temu, teraz sformalizowaliśmy nasze ustalenia oraz planujemy dalszy rozwój tutejszej inwestycji” – mówi Bartosz Kaczmarczyk, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Loyd S.A. Inwestycje i Zarządzanie.

Inwestycja Grupy otrzymała wsparcie ze strony władz samorządowych. Przedstawiciele miasta oraz reprezentanci inwestora parafowali porozumienie o współpracy. Benefitem dla miasta i regionu jest prowadzenie rekrutacji poprzez samorząd, to jest Powiatowy Urząd Pracy. Oznacza to, iż pierwszeństwo w zatrudnieniu będą miały osoby z powiatu krościeńskiego. Podjęcie pracy w centrum usług biznesowych poprzedzone będzie przeprowadzeniem wymaganych do podjęcia pracy szkoleń.

- „Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Grupą. Cieszy nas fakt, że nasze miasto jest atrakcyjne dla inwestorów, przez co powstają nowe miejsca pracy. Bardzo ważne jest także założenie właściciela centrum usług, co do zatrudniania osób z regionu, a w szczególności osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy” – powiedział Piotr Przytocki, Prezydent Krosna.

-„W Krośnie będziemy potrzebować osób do pracy biurowej polegającej na świadczeniu usług z zakresu outsourcingu procesów biznesowych. Jest to głównie praca z telefonem, bądź komputerem m.in. telemarketing, obsługa klienta infolinii, badania rynku, telerekrutacja lub pośrednictwo pracy, czy windykacja należności etc. Wymaga znajomości podstawowych programów komputerowych oraz posługiwania się poprawną polszczyzną. Na razie w Krośnie zatrudniamy 50 osób, ale cały czas się rozwijamy i następna tura rekrutacji zostanie przeprowadzona w nowym roku, docelowo planujemy tu zatrudniać ponad 150 osób” – wyjaśnia Cezary Lewiński, Dyrektor Zarządzający Sales Concept S.A.

Jednym z ważniejszych czynników determinujących pracę konsultanta w centrum i tym, co może stać się głównym atutem podczas rekrutacji na to stanowisko jest komunikatywność. Idealnie znajdują się tu osoby, które lubią rozmawiać i nie mają problemów z nawiązywaniem kontaktu. Mocną stroną kandydata jest również wcześniejsze doświadczenie związane z księgowością, sprzedażą lub obsługą klienta. Niemniej jednak, nieodłącznym elementem funkcjonowania centrów usług biznesowych są szkolenia interpersonalne, dzięki którym nawet osoby początkowo nieśmiałe z czasem nabierają odwagi i pewności siebie.

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w centrum usług w Krośnie mogą przesyłać dokumenty aplikacyjne na adres: praca@teleconcept.pl