Wiadomości

Wakacyjny urlop - czy czujemy się swobodnie planując go w pracy?

Wakacyjny urlop - czy czujemy się swobodnie planując go w pracy?

Sezon urlopowy trwa w najlepsze, a praca? Praca nie zając, tylko najpierw trzeba wziąć w niej wolne. Za pomocą profilu Linkedin przeprowadziliśmy ankietę, w której spytaliśmy się o swobodne podczas planowania urlopu w miejscu pracy. Odpowiedzi zostały podzielone na cztery kategorie, a wyniki ankiety napawają optymizmem.

 

Bez skrępowań

  • Tak, zawsze bez problemu - 61% ankietowanych odpowiedziało, że zawsze czuje się swobodnie korzystając z urlopu w swojej firmie. Jest to najpopularniejsza odpowiedź, co wskazuje na bardzo dobre warunki i akceptację urlopów w większości miejsc pracy.
  • Tak, poza małymi wyjątkami - 24% ankietowanych zaznaczyło, że zazwyczaj czują się swobodnie podczas korzystania z urlopu, jednak zdarzają się drobne wyjątki, które mogą wpłynąć na ich komfort.
  • Nie, zazwyczaj mam problem - 8% odpowiadających wyraziło, pojawiające się  problemy z korzystaniem z urlopu. Wskazuje to na istnienie pewnych ograniczeń lub negatywnego nastawienia.
  • Nie, urlop to zawsze kłopot - 7% ankietowanych odpowiedziało, że zawsze czują kłopot związany z korzystaniem z urlopu w swojej firmie. To najmniejsza grupa respondentów, jednakże wskazująca istnienie poważnych problemów w miejscu pracy części osób.

Dzięki wynikom ankiety śmiało można stwierdzić, że większość miejsc pracy jest nastawiona przychylnie w kwestiach urlopowych. Niestety są też osoby, które spotykają się z pewnymi trudnościami lub kłopotami związanymi z urlopami, co może sugerować, że w niektórych miejscach należałoby zastanowić się, jak poprawić kulturę pracy.

 

Redakcja