Wiadomości

Warmia i Mazury

4 241

Warmia i Mazury to region Polski, który zazwyczaj kojarzony jest z wypoczynkiem, krainą tysiąca jezior, żeglarstwem i turystyką. Setki hoteli i pensjonatów, tysiące turystycznych atrakcji, jachtów i imprez zachęcają zimą i latem do odwiedzenia tej części naszego kraju.

Jednakże województwo warmińsko-mazurskie, to nie tylko turystyka i rekreacja, ale również szerokie możliwości prowadzenia biznesu. W regionie funkcjonują dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna (W-MSSE) oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE) wraz z kilkoma podstrefami. Ze 125 przedsiębiorstw mających swoje siedziby w tych Strefach, zdecydowana większość prowadzi działalność w województwie warmińsko-mazurskim. Poza SSE, we wszystkich większych ośrodkach miejskich regionu prowadzona jest działalność Parków Naukowo-Technologicznych bądź są one w budowie. Najmłodszym obiektem jest Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, którego budowa jest w trakcie realizacji. Park w Ełku został otwarty w październiku 2012 r., a Elbląski Park Technologiczny wraz ze swoimi terenami inwestycyjnymi funkcjonuje już od roku 2008.

Warmia i Mazury

Olsztyn, Elbląg i Ełk to trzy największe miasta w województwie, które z roku na rok rozwijają swoją ofertę dla różnych branż. Sektor BPO, w tym również i Call Centre jest w regionie reprezentowany przez m.in. City i Contact Centre. Z punktu widzenia branży BPO/SSC to jeszcze dziewiczy region, o niskiej konkurencji, a zarazem dość wysokim bezrobociu – co powinno przełożyć się na atrakcyjne koszty uruchamiania działalności

międzynarodowych Centrów Usług Wspólnych, szczególnie iż można tu korzystać z dofinansowań, jakie daje lokalizacja w Polsce Wschodniej. Zarówno Elbląg jak i Olsztyn dysponują odpowiednią powierzchnią biurową na centra średniej wielkości. Znalezienie powierzchni biurowej klasy A jest możliwe, aczkolwiek przewaga jest po stronie nieruchomości biurowych klasy B.

Przez województwo przechodzi kilka szlaków tranzytowych, w tym nowoczesny szlak, który jest obecnie w budowie, czyli „Via Baltica”. „Via Baltica” będzie nowoczesnym szlakiem tranzytu towarów wiodącym z Polski do obwodu kaliningradzkiego. Jednocześnie projekt jest realiz wany z drugim, nie mniej istotnym, jakim jest „Rail Baltica” i jest to kolejowy szlak towarowy. Oba z nich będą przechodziły obok Gołdapi, która jest najdalej na północ Polski wysuniętym ośrodkiem uzdrowiskowym z dostępem do wód mineralnych. Gołdap na dzień dzisiejszy aktywnie poszukuje inwestorów, którzy podjęliby się między innymi realizaji budowy ośrodków SPA, leczniczych, wypoczynkowych, a także kasyn.

Łącząc w sobie biznesowe ośrodki miejskie takie jak Olsztyn, Elbląg i Ełk wraz z zapleczem rekreacyjnym w postaci między innymi Gołdapi – Warmia i Mazury są w stanie zaspokoić wymagania inwestorów wielu branż, w tym z takich obszarów outsourcingowych jak TSL, Centra Usług Wspólnych, Call Centre i wielu innych.


Pro Progressio

info@proprogressio.pl

www.proprogressio.pl

Pro Progressio wspiera rozwój branży outsourcingowej w Polsce. Fundacja prowadzi szereg programów szkoleniowych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczacych outsourcingu w Polsce i na świecie.

Pro Progressio