Wiadomości

Więcej uprawnień dla KAS w Polskim Ładzie – zajęcie ruchomości i nabycie sprawdzające

Polski Ład rozszerza uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej. Egzekucja należności ma być bardziej skuteczna dzięki tymczasowemu zajęciu ruchomości dłużnika. Do walki z szarą strefą, związaną z nierejestrowaniem sprzedaży na kasach, ma posłużyć nabycie sprawdzające.

Jeśli zaległości podatkowe dłużnika wynoszą ponad 10 tys. zł., podczas kontroli celno-skarbowej funkcjonariusze KAS będą mieli prawo tymczasowo zająć ruchomości. Konfiskata może trwać do 96 godzin od podpisania protokołu przez funkcjonariusza KAS. Odstąpienie od niej będzie możliwe tylko jeśli dłużnik przedstawi dowód, że uregulował daną należność lub że ona nie istnieje. Celem tego rozwiązania jest usprawnienie egzekucji administracyjnej.

Natomiast w ramach walki z szarą strefą, związaną z brakiem rejestracji sprzedaży na kasach fiskalnych, KAS zostanie uprawniona do tzw. nabycia sprawdzającego. Nie jest to forma kontroli podatkowej ani celno-skarbowej – funkcjonariusz KAS sprawdzi po prostu czy sprzedaż została zarejestrowana, dokonując zakupu. Jeśli wykryje nieprawidłowości, wystawi mandat i sporządzi protokół. Dzięki temu skuteczniejsze ma być wykrywanie niewystawiania lub niewydawania paragonu. Nabyty w ten sposób towar będzie podlegał natychmiastowemu zwrotowi.

inFakt