Wywiady

Wierzę, że Elbląg ma szansę stać się ważnym ośrodkiem gospodarczym północnej Polski

Wierzę, że Elbląg ma szansę stać się ważnym ośrodkiem gospodarczym północnej Polski

Panie Prezesie, w roku 2018, w Agencji Rozwoju Przemysłu powstała inicjatywa pod nazwą Program Fabryka. Co stanowi główne założenia tego projektu i które miasta zostały do niego wytypowane?

Mariusz Domeradzki, prezes zarządu Operator ARP sp. z o.o.: Program Fabryka jest elementem szerszej strategii zrównoważonego rozwoju kraju. Na początku zdiagnozowano problem tzw. „Polski dwóch prędkości”, czyli zwiększającego się dystansu rozwojowego pomiędzy największymi metropoliami a miastami średnimi i małymi, które z roku na rok notowały coraz większy odpływ mieszkańców oraz powolną utratę funkcji gospodarczych. Agencja Rozwoju Przemysłu tworząc założenia programu chciała, poprzez budowę wysokiej klasy powierzchni biurowych, pobudzać potencjał średnich miast. Nowoczesne obiekty usługowo-biurowe położone w atrakcyjnych lokalizacjach mają nie tylko ściągnąć do miasta nowe podmioty – głównie z branży nowoczesnych usług dla biznesu – ale także pobudzić lokalną przedsiębiorczość i stanowić wizytówkę miasta. Jesienią 2020 r. Agencja Rozwoju Przemysłu powierzyła realizację programu naszej spółce. Elbląg zdecydowanie jest jedną z naszych priorytetowych lokalizacji, zaawansowane projekty posiadamy także w Stalowej Woli i we Włocławku.

Co zwróciło Państwa uwagę na Elbląg? Dlaczego to miasto zostało przez Was wybrane?

Dogodne warunki inwestycyjne, zaangażowany samorząd, optymalne położenie na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, duży potencjał kadrowy, atrakcyjna lokalizacja zaproponowana przez władze miasta. Atuty tego miasta można jeszcze długo wymieniać. Jestem przekonany, że miasta regionalne – takie jak Elbląg – będą przyciągać coraz więcej inwestorów. Cieszę się, że Operator ARP będzie pionierem w zakresie tworzenia wysokiej klasy powierzchni usługowo-biurowych w tym mieście. Należy podkreślić, że będzie to pierwszy biurowiec klasy A w Elblągu.

Elbląg to miasto łączące dwa województwa. Jest drugim największym miastem województwa Warmińsko-Mazurskiego, ale do Olsztyna jest nieco dalej niż do Gdańska. Czy i jak ta lokalizacja Elbląga wpływa korzystnie na rozwój przedsiębiorczości w północnej Polsce?

Lokalizacja i historia Elbląga są nie bez znaczenia. To nie tylko dawna stolica województwa elbląskiego, ale także najstarsze miasto województwa warmińsko-mazurskiego oraz jedno z najstarszych w kraju. Ze względu na swoje położenie stanowi ważny ośrodek północno-wschodniej Polski. Miasto leży na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, łatwo stąd można dostać się nie tylko do Trójmiasta, Olsztyna czy Białegostoku, ale także do Warszawy. Ponadto, Elbląg oferuje biznesowi wszystkie korzyści miasta średniego – mniejsze koszty prowadzenia działalności związane z innymi niż w dużych miastach oczekiwaniami płacowymi, co ma związek z niższymi kosztami życia i mniejszą rotacją kadr. Wierzę, że Elbląg ma szansę stać się ważnym ośrodkiem gospodarczym północnej Polski, będąc alternatywą dla Trójmiasta.

Do tej pory Elbląg był głównie kojarzony z inwestycjami o charakterze produkcyjnym. Głównym tego powodem była niska dostępność powierzchni biurowych, w których na przykład mogłyby swoją działalność rozwijać firmy o profilach IT czy też BPO. Jak Elbląg chce przyciągnąć inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu? Czy w mieście szykuje się jakaś rewolucja biurowa?

Ta rewolucja dokona się na wielu poziomach. Dzięki tej inwestycji Wyspa Spichrzów zostanie przywrócona miastu i jego mieszkańcom. Nasz biurowiec od starówki będzie dzieliła tylko rzeka Elbląg. W średniowieczu był to obszar, który stanowił gospodarcze zaplecze miasta. Na wyspie lokowano urządzenia konieczne do obsługi dalekosiężnego handlu, portu, stoczni, a także warsztaty rzemieślnicze i spichrze. Chcemy, by biurowiec „Porta Mare” przywrócił znaczenie tej części miasta i stał się jego gospodarczym sercem. Rewolucyjny będzie sam obiekt łączący funkcje handlowe, usługowe i biurowe w najlepszym, nowoczesnym wydaniu. Jednocześnie architektura budynku stanowi ukłon dla historii i tradycji miasta. Teren jest objęty opieką konserwatorską, która zdeterminowała bryłę budynku. Będzie się on składał z siedmiu segmentów z charakterystycznymi spadzistymi dachami, zwróconymi w kierunku rzeki.

Swoistej rewolucji na rynku biurowym dokonała pandemia, nasza elbląska inwestycja jest już odpowiedzią na zmiany, które zachodzą na rynku. Przede wszystkim będą to elastyczne, łatwe do przearanżowania przestrzenie, które będą oferowały zróżnicowane rozwiązania dla najemców. Od klasycznych gabinetów, przez biura typu open space, przestrzenie coworkingowe, sale konferencyjne, sale focusowe – po wirtualny adres. Takiej oferty w Elblągu jeszcze nie było i to jest prawdziwa rewolucja.

Budynek biurowy klasy A zdecydowanie wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną Elbląga. Czy liczycie Państwo na to, że powstająca powierzchnia biurowa będzie miejscem pracy dla mieszkańców Elbląga, czy także okolicznych miejscowości?

W procesie pozyskiwania najemców będzie nas wspierać duży i doświadczony gracz – firma JLL. Już docierają do nas informacje o pytaniach dotyczących możliwości najmu powierzchni biurowych w Elblągu. Oddalone o około 60 km Trójmiasto staje się dla inwestorów zbyt „ciasne”, także ze względu na coraz większe trudności z pozyskaniem pracowników. Wiele firm rozważa także dywersyfikację swojej działalności i średnie miasta są dla nich atrakcyjną alternatywą. To nie oznacza, że nastawiamy się tylko na najemców spoza miasta. Zakładamy, że wiele lokalnych firm będzie chciało przenieść swoje siedziby do tej prestiżowej przestrzeni. Naszym założeniem jest także stworzenie miejsca, które będzie swoistym centrum dla elbląskiej społeczności biznesowej. Chcemy, by było to miejsce wymiany doświadczeń, w którym młodzi ludzie będą mogli stawiać swoje pierwsze, biznesowe kroki.

W ostatnich latach dość sporo mówi się o przekopie Mierzei Wiślanej, która może jeszcze bardziej podnieść atrakcyjność biznesową Elbląga. Jak Państwa zdaniem Elbląg skorzysta na tym projekcie?

To rzeczywiście inwestycja strategiczna, która ożywi gospodarczo nie tylko 120-tysięczny Elbląg, ale także cały północno-wschodni region kraju. Warto przypomnieć, że pierwsze plany stworzenia przekopu łączącego bezpośrednio Elbląg z Bałtykiem pojawiły się już kilkaset lat temu, w XVI wieku. Dziś ten wielki plan się dokonuje, a dzięki jego realizacji Elbląg odżyje jako ważny port, co da impuls dla gospodarki i turystyki. Z kolei zwiększenie potencjału gospodarczego Elbląga pozytywnie wpłynie także na nasz projekt, bo, jak wiadomo, biznes przyciąga biznes.

Nowy budynek biurowy, przekop Mierzei Wiślanej – to duże i znaczące inicjatywy. Czy ARP szykuje jeszcze jakieś projekty w Elblągu?

Celem Agencji Rozwoju Przemysłu i spółek z grupy ARP jest wielowymiarowe wspieranie rozwoju podmiotów gospodarczych. ARP angażuje się nie tylko w sektor małych i średnich przedsiębiorstw, ale także transferuje technologie i stymuluje projekty innowacyjne. Biorąc pod uwagę tak szerokie spektrum działań, jestem przekonany, że wielu działających w Elblągu przedsiębiorców znajdzie coś dla siebie.