Wiadomości

Wojna zweryfikowała oczekiwania, żyjemy w świecie BANI

Wojna zweryfikowała oczekiwania, żyjemy w świecie BANI

Dla branży szkoleniowej, w tym edukacji menedżerskiej i programów MBA, rok 2022 miał być rokiem wyjścia z kryzysu po pandemii. Agresja Rosji na Ukrainę, która nastąpiła w lutym, zweryfikowała te oczekiwania. Sytuacja niepewności związana z wojną tuż za naszą wschodnią granicą, a także z rosnącą w 2022 roku inflacją, spowodowała, że klienci ostrożnie podchodzili do dłuższych form kształcenia, które wiążą się też w wyższymi nakładami finansowymi. Chętniej za to korzystali z krótszych szkoleń. Dużą popularnością cieszyły się np. szkolenia nt. finansów dla niefinansistów, zaawansowanej sprzedaży i negocjacji.

W 2022 roku, mimo inflacji, koszt godziny szkolenia na osobę w Polsce obniżył się. Nie mieliśmy więc do tej pory do czynienia ze zjawiskiem powszechnego podnoszenia ceny usług. Wzrost cen następuje tylko tam, gdzie jest to nieuniknione i raczej w obszarze krótkich form. W pozostałych przypadkach rosnące koszty związane z organizacją szkoleń, np. wykładowcy, sale, catering, media, firmy pokrywają ze swojej marży kosztem zysków.

Podobnej sytuacji możemy spodziewać się w nadchodzącym 2023 roku. Będzie to trudny rok – z inflacją, dalszym wzrostem kosztów i ostrożnymi zachowaniami klientów.

Niezmienne pozostaje to, że dla klientów najważniejsze są: wysoka jakość szkoleń oraz aktualność oferty edukacyjnej, czyli jej dopasowanie do wyzwań, przed którymi staje biznes. Wysoką jakość oferty GFKM potwierdzają nie tylko opinie naszych absolwentów, ale też formalne świadectwa. Kolejnym, po certyfikacie SUS 2.0 i wpisie do Bazy Usług Rozwojowych PARP, jest uzyskany w kwietniu 2022 roku, wydany przez renomowaną firmę DEKRA Certification, certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, sprzedaży i realizacji szkoleń oraz współpracy z uczelniami. We współpracy z Sopocką Akademią Nauk Stosowanych, uruchomiliśmy unikatowy na europejskim rynku i jedyny w Polsce program Executive MBA, który – obok dyplomu MBA – daje możliwość jednoczesnego uzyskania cenionych na całym świecie kwalifikacji ACCA. Odpowiedzią na oczekiwania rynku było też pojawienie się w naszej ofercie programu MBA online, prowadzonego w 100 proc. w języku angielskim. W planach na 2023 rok mamy wprowadzenie nowych szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu CSR, komunikacji i raportowania ESG oraz programu Zrozumieć innowacje – budowanie potencjału B+R w przedsiębiorstwach.

Podsumowując rok 2022 warto podkreślić kilka istotnych dla GFKM wydarzeń.

Wzmocniliśmy międzynarodową współpracę, dołączając jako partner stowarzyszony do European University of the Seas – SEA-EU 2.0, czyli konsorcjum nadmorskich uczelni: Uniwersytetu w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytetu Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytetu Chrisiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy), Uniwersytetu w Splicie (Chorwacja), Uniwersytetu Maltańskiego w Valletcie (Malta), Uniwersytetu w Algarve (Portugalia), Uniwersytetu w Neapolu (Włochy), Uniwersytetu w Bodø (Norwegia) oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

We wrześniu GFKM została sygnatariuszem Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy, której celem jest promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię. W ten sposób otwarcie deklarujemy to, jacy jesteśmy od środka, jaką kulturę organizacyjną tworzymy, jakie wartości są nam bliskie i jakie wartości chcemy przekazywać naszym słuchaczom.

Rok 2022 to wyraźne podkreślenie dwóch aspektów działalności GFKM – realizowania celów statutowych oraz szkoły biznesu,. Ta druga część naszej aktywności w październiku oficjalnie zyskała tytuł Szkoły Biznesu im. Profesora Wojciecha Rybowskiego.

Moim osobistym sukcesem był zaś tytuł Menedżera Pomorza w zakresie CSR. Menedżer Roku jedna najbardziej prestiżowych nagród w regionie, w 2022 roku przyznana w różnych kategoriach już po raz 22.

Spoglądając w przyszłość, na rok 2023, warto zwrócić uwagę na to, że coraz częściej mówi się już nie o świecie VUCA (volatility – zmienność, uncertainty – niepewność, complexity – złożoność, ambiguity – niejednoznaczność), ale o świecie BANI (brittle – kruchy, anxious – niespokojny, non-linear – nieliniowy, incomprehensible – niezrozumiały). Co z tego wynika i czy czują to już biznesowi liderzy w Polsce? Przekonamy się, publikując na początku 2023 roku nasze najnowsze badanie Rok Lidera (pierwszą edycję podsumowaliśmy w 2022 roku).

Autorka: Jolanta Szydłowska, Prezeska Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów