Wiadomości

Wsparcie dla zielonych inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Wsparcie dla zielonych inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
  • SG EQUIPMENT LEASING POLSKA (SGEF Polska) otrzymuje finansowanie EBI w wysokości 100 mln EUR na wsparcie rozwoju MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w Polsce.
  • Wsparcie umożliwi przyspieszenie działań pro-klimatycznych, w szczególności projektów wspierających redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i SG Equipment Leasing Polska (SGEF Polska), członek grupy Société Générale, podpisały porozumienie, którego celem jest przyspieszenie rozwoju MŚP i firm o średniej kapitalizacji w Polsce. Finansowanie w wysokości 100 mln EUR ułatwi rozwój działań na rzecz klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji emisji gazów cieplarnianych. Finansowanie obejmuje wsparcie zrównoważonej mobilności, pojazdów niskoemisyjnych, niskoemisyjnych maszyn przemysłowych i rolniczych oraz projektów w zakresie energii odnawialnej. Istotny jest fakt, że 80% inwestycji pobudzi rozwój gospodarczy w polskich regionach spójności.

Współpraca SGEF Polska i EBI sięga 2010 roku, od tego czasu podpisano 9 umów. SGEF Polska realizuje strategię swojej firmy macierzystej, koncentrując się na inwestycjach pro-klimatycznych i transformacji energetycznej. W ramach programu na rzecz klimatu / zielonych inwestycji firma wspiera projekty umożliwiające niższą emisję pojazdów przemysłowych i przy obecnym porozumieniu wsparcie to będzie kontynuowane i zwiększane.

Według badania EBI dot. inwestycji MŚP, polski sektor MŚP rozumie pilną potrzebę inwestowania w działania łagodzące zmiany klimatu. 39% polskich firm już zainwestowało w działania zapobiegające zmianom klimatycznym, a połowa (48%) planuje to zrobić w ciągu najbliższych trzech lat. Ponadto ponad jedna trzecia (36%) polskich firm zainwestowała w działania poprawiające efektywność energetyczną.

Europejski Bank Inwestycyjny jest jednym z głównych światowych instytucji finansujących działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Jako bank klimatu UE, EBI jest zaangażowany we wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu, pomaga Europie stać się pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. i przyczynia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Polsce w 2021 r. kredyty EBI wspierające zieloną transformację polskiej gospodarki osiągnęły 42% całkowitej wartości finansowania w wysokości 6,5 mld euro.

Sektor MŚP w Polsce reprezentuje 99,8% przedsiębiorstw i odpowiada za 67,7% zatrudnienia. Wspieranie rozwoju MŚP jest jednym z kluczowych priorytetów Grupy EBI – w 2021 r. małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce otrzymały finansowanie z Grupy EBI w wysokości 1,78 mld EUR, z czego ok. 640 mln przeznaczono specjalnie na złagodzenie wpływu COVID-19.

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego prof. Teresa Czerwińska powiedziała: „Wspieranie rozwoju MŚP i spółek o średniej kapitalizacji jest kluczowe dla utrzymania wzrostu gospodarczego w tych trudnych czasach. Przedsiębiorstwa z tego sektora, w porównaniu z dużymi koncernami, były szczególnie narażone na negatywne skutki zarówno pandemii jak i obecnego kryzysu. Dlatego ważne jest by udostępnić biznesowi jak najwięcej możliwości finansowania by firmy mogły realizować swoje plany zielonej transformacji. Cieszymy się, że możemy zacieśnić współpracę z SG Equipment Leasing Polska i zapewnić polskim przedsiębiorcom atrakcyjne finansowanie dla ich ambitnych projektów. Wspieranie MŚP, spółek o średniej kapitalizacji i działań na rzecz klimatu to najważniejsze priorytety Grupy EBI i jesteśmy dumni, że mamy po swojej stronie tak doświadczonego partnera”.

 

Europejski Bank Inwestycyjny