Wiadomości

Wyniki finansowe Unum Życie za 2023 rok

Wyniki finansowe Unum Życie za 2023 rok

Na koniec 2023 roku Unum Życie TUiR S.A. odnotowało wzrost przypisu składki brutto o 24%, który wyniósł 524 mln zł. Zysk netto w wysokości 14,9 mln zł. Spółka nieustannie rośnie, w ciągu ostatnich 5 lat zwiększyła dwukrotnie swój udział w rynku.

Ostatni rok był rekordowy jeśli chodzi o nasze wyniki. Zajmujemy pierwszą pozycję na rynku ubezpieczeń na życie pod względem dynamiki wzrostu składki przypisanej brutto i trzecią pozycję jeśli chodzi o nominalny wzrost składki. To dla nas ogromny powód do dumy, ale też zobowiązanie, by wraz ze skalą wzrostu niezmiennie utrzymywać wysoki poziom obsługi niemal 430.000 klientów, chroniąc ich życie i zdrowie” -  komentuje Aneta Podyma, Prezes Zarządu Unum Życie.

Realna pomoc klientom

Najważniejszym wskaźnikiem wiarygodności spółki jest wartość wypłaconych klientom świadczeń. W 2023 roku spółka wypłaciła uposażonym w najtrudniejszych momentach ich życia blisko 219 mln zł, a wartość ta była wyższa od zeszłorocznej o 23%.

Nieustanny wzrost

W 2023 roku Unum Życie utrzymało wysoką dynamikę przypisu składki brutto, która za rok 2023 wyniosła 524 mln zł, o  24% więcej niż w poprzednim roku. Towarzystwo utrzymuje konsekwentną politykę inwestycyjną. Przychody z lokat za rok 2023 wyniosły ponad 43 mln zł. Spółka odnotowała zysk netto za 2023 rok w wysokości 14,9 mln zł.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Zarówno wskaźnik pokrycia SCR, jak i MCR na koniec 2023 r. są na podobnym poziomie jak w 2022 r. Wskaźnik pokrycia SCR środkami własnymi na koniec 2023 roku wyniósł 178%, natomiast wskaźnik pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) wyniósł 711%, pozostając na bardzo wysokim poziomie. Wpływ na stabilną sytuację finansową spółki ma także konsekwentna polityka inwestycyjna, opierająca się na inwestowaniu głównie w skarbowe papiery dłużne oraz papiery z gwarancją Skarbu Państwa.

Wyniki finansowe Unum Zycie za 2023 rok

 

I-XII 2022

I-XII 2023

Dynamika

C = B / A

(tys. zł)

(tys. zł)

A

B

Składka przypisana brutto

420 999

523 932

124%

Przychody z lokat

37 660

43 460

115%

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

178 282

218 561

123%

Koszty działalności ubezpieczeniowej

177 084

218 276

123%

Zysk netto

17 953

14 883

83%

 

Grafika Adobe Stock, jirsak