Wiadomości

Wystartował crowdfunding startupu Zonifero

Od miliona do 2,5 mln zł zamierza pozyskać od inwestorów innowacyjny polski Work-Tech. Zapisy na akcje Zonifero przy wycenie pre-money na poziomie 12 mln zł ruszyły o godzinie 8:00, 26 października na platformie StockAmbit. Pozyskane w crowdfundingu środki spółka zamierza przeznaczyć między innymi na uruchomienie wersji aplikacji w modelu self-service SaaS, poprawienie Customer Experience i skalowanie biznesu na globalnych rynkach.

Zonifero to cyfrowa platforma stworzona do wsparcia pracowników i pracodawców w nowej rzeczywistości pracy hybrydowej. Aplikacja pozwala pracownikom na zarezerwowanie tak zwanego gorącego biurka, sali konferencyjnej czy miejsca parkingowego. Rozwiązanie jest wybierane jako technologia przez największych deweloperów w Polsce podczas stawiania inteligentnych biurowców. Startup już dziś posiada 42 klientów, w sumie wdrożył swoje rozwiązanie na 200 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni biurowych, a z jego aplikacji codziennie korzysta około 20 tysięcy pracowników. Od początku działalności rozwiązanie wygenerowało przychód w wysokości prawie 4 mln zł.

Zonifero jest startupem generującym stałe przychody. Wskaźnik MRR, czyli miesięczny powtarzalny przychód spółki wzrósł w ciągu roku 5,5 razy, co oznacza dynamicznie rosnący, powtarzalny i regularny strumień przychodów.

Praca biurowa w modelu hybrydowym pozostanie z nami już na stałe. Świadczą o tym nie tylko trendy, ale i realne rozwiązania legislacyjne przyjmowane przez kolejne kraje, w tym także Polskę, regulujące pracę w modelu mieszanym. Zdecydowaliśmy się na pozyskanie funduszy w drodze crowdfundingu, aby nie przespać hybrydowej rewolucji miejsca pracy

mówi prezes zarządu Zonifero, Jacek Ratajczak.

W tym tygodniu członkowie zarządu Zonifero objęli 2 mln akcji. Wycena pre-money uwzględniająca te akcje wynosi 12 milionów złotych. Nabywając pakiet akcji członkowie zarządu dają wyraźny sygnał inwestorom o ich znaczącym zaangażowaniu w spółce.

Wśród klientów Zonifero znajdują się liderzy rynku nieruchomości komercyjnych (Echo Investment, Cavatina Holding, Skanska), klienci z branży FMCG (Żabka, Avon), wydawcy ogólnopolskich mediów (Wirtualna Polska), a także przedstawiciele sektora bankowego (Aion Bank). Spółka realizowała wdrożenia nie tylko w Polsce, ale również w Singapurze, we Francji, na Węgrzech, w Czechach i Belgii.  

Akcje spółki można nabyć za pośrednictwem nowej platformy crowdfundingowej StockAmbit, sprofilowanej na pozyskanie kapitału od inwestorów zainteresowanych spółkami technologicznymi. Minimalny próg wejścia w inwestycję przy zapisach na akcje Zonifero w ramach emisji wynosi 200 zł.

 

Nota prawna:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki Zonifero S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie akcji serii C jest Dokument Ofertowy Spółki („Dokument Ofertowy”). Dokument Ofertowy Spółki jest opublikowany na stronie internetowej Spółki emisja.zonifero.com. Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje i nie zatwierdza Dokumentu Ofertowego.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią Dokumentu Ofertowego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w rozdziale zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.

Autor: Zonifero

Przejdź do strony