Edukacja

Zachęcamy firmy do badań i rozwoju

821

15 listopada 2017r. Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów razem z firmą KPMG zorganizował seminarium dla lokalnych przedsiębiorców dotyczące wprowadzonej w ubiegłym roku ulgi podatkowej na ulepszenie procesów i usług, tzw. ulga B+R.

Z początkiem 2016 roku poszerzyła się paleta zachęt dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności B+R – wzorcem wielu państw (np. UK, Irlandia, Australia) została wprowadzona ulga podatkowa na prace badawczo-rozwojowe pozwalająca przedsiębiorcom na odliczenie dodatkowych kosztów prowadzonych prac B+R od podstawy opodatkowania. Trwają także prace nad nowelizacja przepisów w celu podniesienia atrakcyjności ulgi od 1 stycznia 2018 r.

Seminarium KPMG miało na celu przedstawienie przedsiębiorcom najnowszych przepisów i zasad korzystania z ulgi na prace B+R. Spotkanie podzielone było na dwa bloki tematyczne: dotyczący nowej ulgi oraz prezentujący pozostałe formy wsparcia finansowego badań i rozwoju. W trakcie seminarium omówione zostały miedzy innymi obecnie obowiązujące przepisy, zmiany planowane w nowelizacji, a także inne instrumenty wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwach. W sposób przystępny i praktyczny wyjaśniono istotę funkcjonowania ulgi, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków lezących po stronie przedsiębiorców oraz obszarów potencjalnego ryzyka. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy finansowi, główni księgowi, wewnętrzni doradcy podatkowi (in-house) i szefowie działów rozwojowych/B+R lubelskich firm.

Rozwój lubelskiej gospodarki zależy przede wszystkim od prężnie działających w mieście i jego aglomeracji przedsiębiorców, a rolą miasta w postaci Urzędu Miasta jest tworzenie komfortowego środowiska do prowadzenia biznesu oraz merytoryczna pomoc rodzącym się inicjatywom gospodarczym. Realizujemy to między innymi za pomocą tego typu spotkań, dzięki którym zachęcamy przedsiębiorców do odważnego postawienia na innowacyjność produktów i usług poprzez rozwijanie działów badań i rozwoju w swoich firmach. Jest to forma wsparcia biznesu, która przekłada się na realne korzyści dla naszych partnerów i umacnia relacje na linii przedsiębiorcy-samorząd.

Mamy nadzieję, że dzięki tego typu inicjatywom Lublin jeszcze szybciej będzie rozwijał się w kierunku nowoczesnego ośrodka innowacyjnego przemysłu 4.0.

Łukasz Goś Head of Investor Relations at Invest-in-Lublin.com