Ludzie

Zarządzanie zasobami ludzkimi a nowoczesne technologie

Ludzie są nieocenionym zasobem organizacji. Aby firma odniosła sukces konieczne jest dbanie o rozwój zasobów ludzkich poprzez dostosowywanie strategii rozwoju personelu do najnowszych trendów. Wraz z postępem technologicznym działy HR w firmach na przestrzeni lat ulegały stopniowym przeobrażeniom. Globalna pandemia koronawirusa COVID-19 zmusiła specjalistów Human Resources (HR) do szybkiego reagowania na krytyczne priorytety biznesowe, radzenia sobie z fluktuacjami kadry i (a może przede wszystkim) zwiększenia zainteresowania wykorzystaniem najnowszych technologii. Trendy związane ze sztuczną inteligencją oraz technologiami HR opartymi na chmurze będą motywować jeszcze bardziej kierownictwo HR do formułowania i wdrażania nowych strategii korporacyjnych mających na celu zwiększanie zaangażowania pracowników w celu pobudzenia firmy.

Praca zdalna

Pandemia koronawirusa zmieniła paradygmaty biznesowe na całym świecie. Globalne przestawienie na pracę zdalną wymusza zwrócenie uwagi na zwiększenie elastyczności warunków pracy. Czterech na pięciu menedżerów HR uważa, że przejście do pracy zdalnej spowodowało mniejszą absencję pracowników, a pracownicy są dostępni online w razie potrzeby. W 2021 roku wiele korporacji oferuje możliwość pracy zdalnej w pełnym wymiarze godzin. W związku z tym działy HR muszą dostosować się do nowych okoliczności, aby pracownicy byli zaangażowani i na bieżąco.

Rekrutacja

Dawno też minęły już czasy, kiedy wykształcenie i umiejętności zawodowe były jedynymi kryteriami rekrutacji pracowników. XXI wiek wymaga od pracowników HR poszukiwania kombinacji umiejętności oraz przywództwa. Konieczne jest też szukanie kandydatów z umiejętnościami cyfrowymi, takimi jak analiza danych.

Umiejętności miękkie, takie jak inteligencja emocjonalna i kreatywność, są obecnie uważane przez firmy za priorytet w obecnym środowisku pracy. Kandydaci powinni być weryfikowani również pod kątem umiejętności uczenia się i predyspozycjami do pracy w środowisku technologicznym.

Wsparcie zdrowia

Wraz z szybko zmieniającą się kulturą pracy i konkurencyjnym wyścigiem poziom stresu wśród pracowników rośnie. Aby zachować zdrowie psychiczne w nienaruszonym stanie, specjaliści HR powinni rozwijać programy w miejscu pracy, aby poprawić samopoczucie pracowników i pomóc zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. To przełoży się na bardziej zmotywowanych, zaangażowanych i lojalnych pracowników.

Niektóre działania do przeprowadzenia mogą obejmować zdrowe lunche, zajęcia integracyjne, zajęcia fitness na miejscu, sesje doradcze, cotygodniowe interaktywne rozmowy wideo. Należy również na bieżąco informować swoich pracowników o potencjalnych problemach ze zdrowiem psychicznym, takich jak depresja, lęk i stres, oraz o tym, jak sobie z nimi radzić.

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe

Algorytmy oparte na sztucznej inteligencji, takie jak oprogramowanie do śledzenia kandydatów, w połączeniu ze wzrostem przetwarzania w chmurze, mogą pomóc specjalistom HR w rekrutacji kandydatów i usprawnić przepływ pracy. Narzędzia AI promują selekcję opartą na zasługach, eliminując świadome lub nieświadome uprzedzenia.

Idąc krok dalej, można wykorzystać zaawansowane narzędzia do analizy danych i zapewnić lepsze predykcje w obszarach związanych z business continuity, kontrolą kosztów osobowych czy też w kwestii związanych z koniecznością nagłego przeskalowania biznesu.

W połączeniu z analizą bieżącej sytuacji epidemicznej to z kolei pozwala tworzyć awaryjne scenariusze i zabezpieczyć ciągłość operacji biznesowych.

Szkolenie pracowników dzięki wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR)

Dziś każdy dział, w tym HR, dysponuje najlepszymi nowatorskimi technologiami, takimi jak VR i AR, które wspierają w rozwoju pracowników. Dla wielu organizacji jest to obecnie standard. Mam tu na myśli przede wszystkim takie branże jak ubezpieczenia, obsługa klienta, handel detaliczny, budownictwo i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, by wymienić tylko kilka.

VR i AR sprawdzają się również w sytuacji, gdy należy skutecznie doprowadzić do zmian w zachowaniu pracowników, aby mogli oni rozwinąć nowe umiejętności. Przyczyniają się również do procesów takich jak rekrutacja i onboarding.

Płynne zarządzanie zadaniami z Gig Economy

Pracownicy HR powinni wiedzieć, że młodsze pokolenia wolą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym dzięki elastycznym harmonogramom i telepracy. Pojęcie Gig Economy, gdzie pracuje się samodzielnie, odnotowuje gwałtowny wzrost, ponieważ ludzie coraz częściej szukają pracy na swoich warunkach.

Pracownicy rezygnują z godzin pracy od 9:00 do 17:00 na rzecz dodatkowej swobody. Inni, jak freelancerzy i konsultanci, lubią pracować dla siebie przez 100% czasu. Praktycy HR i liderzy zespołów muszą szukać nowych sposobów na utrzymanie wydajności i sprawności swoich sił roboczych w obliczu zmieniającego się trendu.

Ważne jest, aby specjaliści HR nie tylko poszukiwali najlepszych talentów, ale także starali się stworzyć środowisko pracy, które sprawi, że „Gigsi” będą lojalni wobec Twojej organizacji. Zwiększ doświadczenie pracowników, zapewnij programy ciągłego uczenia się i rozwoju umiejętności, aby podnieść reputację Twojej firmy i uczynić ją idealną dla młodych osób poszukujących pracy.

Łukasz Chodkowski, Déhora