Wiadomości

Zasady szczepień grupowych przeciwko covid-19 w zakładach pracy

4 maja 2021 roku rozpoczęły się rejestracje na szczepienia grupowe przeciwko covid-19 w zakładach pracy. Na jakich zasadach działają zapisy?

Michał Lisawa, LL.M., adwokat współzarządzający działem prawa pracy w kancelarii Baker McKenzie: Szczepienia w zakładach pracy będą odbywać się we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) zgłoszonym jako punkt szczepień. Dlatego w pierwszej kolejności pracodawca powinien nawiązać z kontakt z wybranym PWDL i uzgodnić warunki współpracy. Obecnie w Polsce znajduje się ok. 6500 punktów szczepień.

Następnie pracodawca musi zebrać listę osób chętnych do szczepienia i oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Należy pamiętać, że minimalna liczba to 300 osób. Nie ma górnego limitu, ale pracodawca powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni. W szczególnych sytuacjach możliwe jest wydłużenie tego okresu.

Następnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 4 maja. Trzeba w nim wskazać dane wybranego PWDL, liczbę osób zgłaszanych do szczepienia oraz dane koordynatora akcji szczepień ze strony pracodawcy.

Możliwe jest zorganizowanie szczepień w ramach grupy pracodawców, np. z jednego budynku, jednej strefy przemysłowej lub grupy kapitałowej, bądź podwykonawców głównego zgłaszającego podmiotu itp. W takiej sytuacji zgłoszenia dokonuje jeden pracodawca koordynujący daną grupę.

17 maja rozpoczną się pilotażowe szczepienia w zakładach pracy, natomiast uruchomienie programu w pełnym zakresie nastąpi od czerwca.

Kogo do szczepień w zakładach pracy mogą zgłaszać pracodawcy? Zdaje się, że nie tylko pracowników…

Krąg osób, które mogą być zgłoszone do szczepień w zakładach pracy jest szeroki. Przede wszystkim należą do niego pracownicy oraz osoby zatrudnione na innej podstawie prawnej, np. zleceniobiorcy oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i współpracujące z pracodawcą na podstawie umowy B2B. Mogą to być także osoby zatrudnione w podmiotach współpracujących z pracodawcą, np. u jego podwykonawców, dystrybutorów, dostawców. Wreszcie, mogą to być również pełnoletni członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób.

A czy pracownicy - obcokrajowcy mogą również szczepić się w ramach szczepień w zarejestrowanym zakładzie pracy?

Tak. Pracodawca może zgłosić do szczepienia w zakładzie pracy cudzoziemców, którzy posiadają prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce.