Wiadomości

Zatrudnienie wzrosło, wynagrodzenia spadły

684

Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2015 roku wyniosło 3942,78 zł, a zatrudnionych było 5572,7 tys. osób – podał dziś Główny Urząd Statystyczny. Eksperci Work Service przewidują, że poprawy wskaźników dotyczących zatrudnienia i wzrostu wynagrodzeń możemy oczekiwać w kolejnych miesiącach.

Najnowsze dane publikowane przez GUS wskazują na zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W stosunku do zeszłego miesiąca zatrudnienie wzrosło o 0,43% do poziomu 5572,7 tys. osób. Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że tylko w styczniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 71 tys. nowych ofert, czyli o 29% więcej niż miesiąc wcześniej.

Tomasz Hanczarek, prezes Zarządu Work Service SA.Widać wyraźne pobudzenie w sektorze przedsiębiorstw wynikając przede wszystkim ze wzrostu sprzedaży detalicznej. Wzrost ilości zatrudnionych to sygnał, że pracodawcy są spokojni o tegoroczne prognozy, decydując się na zwiększenie zasobów pracowniczych. Spodziewamy się kontynuacji optymizmu na rynku pracy, którego doświadczamy od połowy ubiegłego roku – powiedział Tomasz Hanczarek, prezes Zarządu Work Service SA.

Wedle danych opublikowanych przez GUS w styczniu 2015 Polacy zarabiali średnio więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (o 3,6%), ale mniej niż jeszcze w grudniu 2014 roku. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w styczniu 3942,78 zł i było o blisko 10% niższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrostu płac w styczniu doświadczyli z kolei pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie. Od początku 2015 roku ustawowy wzrost wynagrodzenia minimalnego wynosi 70zł, dzięki czemu zatrudnieni mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie w kwocie minimum 1750zł brutto.

Styczniowy spadek średnich wynagrodzeń brutto wynika z sezonowości rynku pracy. W styczniu mamy do czynienia z zakończeniem sezonowych rekrutacji i tymczasowych ofert pracy. Presja płacowa ze strony pracowników będzie się utrzymywać w dalszych miesiącach roku – powiedział Krzysztof Inglot, dyrektor działu rozwoju rynków w Work Service.