Wiadomości

Zielone światło dla BPO/ITO.

2 392

Perspektywy rozwoju sektora usług biznesowych w Opolu

Konferencja z cyklu Prospects in Poland, 8 maja 2013, Opole

ZIELONE ŚWIATŁO DLA BPO/ITO Perspektywy rozwoju sektora usług biznesowych w Opolu

Zmodernizowany opolski amfiteatr przyciąga rzesze fanów muzyki i turystów, potwierdzając, że miasto pozostaje stolicą polskiej piosenki. Opole jest także utożsamiane z biznesem i miejscem przyjaznym do inwestowania, zwłaszcza dla firm branży BPO/ITO (outsourcingu procesów biznesowych i informatycznych). Atuty miasta w tym zakresie będą przedmiotem konferencji „ZIELONE ŚWIATŁO DLA BPO/ITO. Perspektywy rozwoju sektora usług biznesowych w Opolu”. To pierwsze spotkanie z cyklu seminariów inwestycyjnych Prospects in Poland w tym mieście.

Kluczową kwestią dla przyszłego rozwoju całej Aglomeracji Opolskiej są nowe, lepsze miejsca pracy oraz wzrost aktywności ekonomicznej regionu. Te właśnie aspekty mocno akcentuje nowa strategia miasta, zgodnie z którą, do 2020 r., Opole ma stać się regionalnym ośrodkiem wiedzy, przedsiębiorczości i kreatywności. Nieodzowne jest tu więc stymulowanie procesów inwestycyjnych. A Opole ma ku temu wyjątkowy potencjał i predyspozycje.

– Jesteśmy niekwestionowanym liderem w regionie. Miasto powinno więc pełnić funkcje integrujące i inicjujące współpracę różnych środowisk m.in. samorządowych, gospodarczych, naukowych – przekonuje Ryszard Zembaczyński, prezydent Opola.

Atuty miasta oraz system wsparcia i zachęt dla inwestorów przez tamtejszy samorząd i inne instytucje publiczne, zostaną zaprezentowane podczas majowej konferencji ZIELONE ŚWIATŁO DLA BPO/ITO. Perspektywy rozwoju sektora usług biznesowych w Opolu. Będzie to pierwsze spotkanie z cyklu seminariów inwestycyjnych Prospects in Poland w tym mieście.

– Zainteresowanie, jakim cieszą się nasze spotkania organizowane w największych polskich miastach, pokazuje, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej w Europie, polski rynek w oczach inwestorów pozostaje stabilny, a co najważniejsze - perspektywiczny – podkreśla Aneta Kłodaś, dyrektor zarządzający firmy Bluevine Consulting. – Tym bardziej cieszymy się, że po raz pierwszy możemy skorzystać z gościnności władz Opola i mamy nadzieję na stałe wpisać się w kalendarz ważnych gospodarczych wydarzeń w regionie.

Polska jest atrakcyjnym miejscem dla lokalizacji centrów BPO/ITO, przede wszystkim ze względu na swoje położenie oraz potencjał ludzki.

– Zrealizowanych blisko 400 inwestycji tego typu w kraju daje nam pierwsze miejsce w tej branży w Europie, a zatrudnienie na poziomie 100 tys. osób stanowi 40-procentowy udział zatrudnienia w Europie Środkowej – podkreśla Paweł Panczyj, dyrektor zarządzający Association of Business Service Leaders in Poland (ABSL). Potrzeby inwestorów są dużo większe, a Polska ma szansę sprostać tym oczekiwaniom. Jaki udział w tym zakresie może mieć Opole?

Na świecie podstawą tworzenia nowoczesnej gospodarki jest relacja: „biznes-uczelnie-samorząd”. Samorządy posiadają informacje, którymi nie dysponują firmy ani uczelnie, dlatego powinny stać się pasem transmisyjnym pomiędzy nimi.

– Niezmiernie dużo zależy od samorządów, które muszą wdrażać coraz sprawniejszą obsługę inwestycyjną. Polscy pracownicy są synonimem najlepszych fachowców w Europie. Pojawiły się nowe perspektywy makroekonomiczne. Kryzys finansowy już mija, a w całej strefie euro, choć trudno w to uwierzyć, są już jaskółki poprawy i pojawiają się nowe możliwości inwestycyjne. Najbliższe 5-7 lat będą dobrym czasem dla Polski. Czy będzie to czas bardzo dobry, to zależy od podejmowanych decyzji, zapowiadanych reform, wpływających na tzw. otoczenie gospodarcze – przekonuje Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków finansowych.

Przedstawiciele Opola, tamtejszych uczelni, jak również ośrodków badawczych przedstawią, jak ta współpraca powinna wyglądać oraz co opolska oświata ma do zaproponowania biznesowi, zwłaszcza sektorowi BPO/SSC/ITO, dla którego kluczowymi możliwościami inwestycyjnymi są takie elementy, jak ilość i cena oferowanej powierzchni biurowej oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę kolejnych biurowców, obecna i planowana infrastruktura zwłaszcza drogowa, możliwości alternatywnej komunikacji (kolejowej i lotniczej), a także dostęp do wykwalifikowanego zaplecza kadrowego, zaspokajającego oczekiwania przyszłych pracodawców.

Konferencja będzie okazją do zapoznania się z opolską ofertą w tym zakresie i dokonania analizy inwestycyjnej w odniesieniu do innych regionów kraju.

– Szukając lokalizacji dla naszego nowego biura, braliśmy pod uwagę wiele miast nie tylko w Polsce, ale i w Rumunii. Wszędzie prowadziliśmy badania dotyczące potencjału osób ze znajomością języka niemieckiego, pod kątem możliwości zatrudnienia w naszej firmie. Rekrutacja w Opolu spełniła nasze oczekiwania – argumentuje Daniel Habrat, członek zarządu Capgemini Polska.

– Capgemini nie skupia się wyłącznie na kosztach inwestycyjnych, podejmując decyzję o usytuowaniu lokalizacji dla nowej inwestycji. Równie ważne jest atrakcyjność komunikacyjna i zabezpieczenie dostępu do kadr, dlatego istotną kwestią jest podjęcie dyskusji z lokalnymi władzami i wyższymi uczelniami w zakresie precyzyjniejszego dookreślania potencjalnych możliwości edukacyjnych, zgodnych z oczekiwaniami inwestorów – dodaje Marcin Nowak, dyrektor zarządzający Infrastructure Services, Capgemini Polska.

- Bardzo cieszymy się, że sektor usług dla biznesu tak dynamicznie się rozwija w naszym kraju, a my możemy być częścią tego rozwoju. Zaproszeni do ciekawej dyskusji, dotyczącej perspektyw rozwoju BPO, chcielibyśmy podzielić się z kolegami z Opola konkretnymi doświadczeniami, zarówno ze współpracy na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym, na etapie przed- i poinwestycyjnym. Jako jeden z największych pracodawców na Dolnym Śląsku, mamy szerokie doświadczenie w obszarze zarządzania kilkutysięcznym zespołem oraz we współpracy na linii biznes i edukacja. Sądzę, że nasz głos, jako praktyka obecnego na polskim rynku od ponad 8 lat, będzie wartościową opinią w planowanej dyskusji - podsumowuje Agnieszka Orłowska, prezes Globalnego Centrum Biznesowego HP.

Opole ma się czym pochwalić. Największym bogactwem tego miasta o ciekawej historii, co podkreślają eksperci i lokalne władze, jest jego rosnący kapitał intelektualny – klasa kreatywna, ludzie dobrze wykształceni, aktywni, zaangażowani i działający z pasją. Ile z tego potencjału uda się wykorzystać w praktyce? Odpowiedź na to pytanie poznamy za kilka lat, ale najbliższa majowa konferencja wskaże właściwe kierunki rozwoju miasta i jego atrakcyjność inwestycyjną, stymulującego rozwój całego regionu.

Gospodarzem wydarzenia jest miasto Opole.

Partnerami spotkania są: Capgemini, HP, IMPEL Business Solutions, Deloitte, Kuryłowicz&Assosiates, ABSL, Pracuj.pl.

Partnerem organizacyjnym jest Bluevine Consulting, autor zyklu “Prospects in Poland”.

Bluevine Consulting