Wiadomości

Ziemia obiecana dla logistyki

1 680

Polska, z uwagi na swoje położenie geograficzne, dostępność nowoczesnej powierzchni magazynowej i atrakcyjne koszty zatrudnienia, jest interesującym miejscem dla inwestorów zagranicznych. Według raportów dla rynku powierzchni magazynowych, w Polsce od stycznia do końca września 2017 zostało wynajętych ponad 2,5 miliona m2 powierzchni logistycznej, co daje wzrost o 15% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Nieprzerwany rozwój infrastruktury drogowej, a także otwartość na inwestycje zagraniczne mniejszych miast, buduje pozytywny wizerunek polskiej gospodarki.

W kraju nad Wisłą światowi przedstawiciele różnych branż chętnie lokują swoje międzynarodowe centra dystrybucji. Lokalizacja centrum dystrybucyjnego brana jest szczególnie pod uwagę w przypadku projektów logistycznych dla sprzedaży online. Bliskość rynków, hubów kurierskich oraz dostępność pracowników decydują o wyborze lokalizacji. Projekty logistyczne dla e-commerce obsługują zazwyczaj kilka lub kilkanaście rynków europejskich, angażując w swoje operacje zarówno operatorów logistycznych, dostawców usług kurierskich, jak też rozlicznych podwykonawców, takich jak agencje pracy tymczasowej czy dostawców infrastruktury magazynowej. Niesłabnący wzrost sprzedaży internetowej, która wypiera tradycyjne kanały sprzedaży, pozwala sądzić, że w kolejnych latach będziemy obserwować dalszy rozwój i specjalizację usług logistycznych dla sprzedaży online.

Na rynku polskim, oprócz przedstawicieli sektora produkcyjnego czy handlu, pojawiają się również nowe firmy oraz oddziały międzynarodowych operatorów logistycznych. Dla dostawców usług logistycznych obecność w Polsce zaczyna mieć strategiczne znaczenie, co świadczy o roli Polski na logistycznej mapie Europy.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

Z naszego doświadczenia możemy powiedzieć, że usługi logistyki kontraktowej zazwyczaj są atrakcyjne dla firm, które mają świadomość potrzeby dalszego rozwoju i rzeczywiście chcą oddać obsługę logistyczną firmie zewnętrznej. Klient, który decyduje się na outsourcing usług logistyki kontraktowej, zazwyczaj oczekuje kompleksowej obsługi, tj. magazynowania, przygotowania wysyłek pod zlecenie klienta, obsługi zwrotów i szerokiego spektrum usług o wartości dodanej. Klienci sprzedający w kanale e-commerce oczekują również szeregu dodatkowych procesów, takich jak np. personalizację zamówienia, czy też dołożenie kartki z życzeniami. Kryterium wielkości przedsiębiorstwa nie zawsze znajduje tu zastosowanie.

Operator logistyczny może przedstawić rozwiązanie zarówno dla dużych, jak i małych firm, dla dużych projektów logistycznych w ramach dedykowanych centrów dystrybucyjnych, jak i dla mniejszych projektów logistycznych w ramach rozwiązań typu multiuser. Współpraca z operatorem zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, to szansa na optymalizację kosztów logistycznych. Współpraca z operatorem logistycznym zapewnia dużą elastyczność procesów i stały poziom kosztów operacji logistycznych, przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

W przypadku projektów wymagają­cych zaangażowania znaczącej liczby pracowników, uzyskanie dużej elastyczności w szczytach sezonowych staje się wyzwaniem dla wielu firm. Obecne trendy pokazują, że to zapewnienie od powiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników staje się kluczowym kryterium wyboru dostawcy usług logistycznych. Co więcej, bywają projekty, które sprowadzają się do outsourcingu samych pracowników. Czynnik zasobów ludzkich ma znaczenie w przypadku dużych międzynarodowych projektów dla kanału e-commerce. Jak pokazuje nasze doświadczenie, w obsłudze kanału e-commerce największym wyzwaniem są szczyty sprzedażowe, podczas których magazyn musi kilkakrotnie zwiększyć swoją wydajność, zachowując najwyższą jakość procesów.

Obsługa logistyczna sezonowości wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania, ale przede wszystkim doświadczenia, które zdobywa się latami. Wypracowanie procedur zarządzania zasobami, organizacja pracowników tymczasowych, odpowiednie planowanie infrastruktury czy reorganizacja powierzchni w magazynie, wymagają czasu i zaangażowania. Obsługa sezonowych wzrostów sprzedaży jest swego rodzaju papierkiem lakmusowym, który weryfikuje profesjonalizm operatora logistycznego.

WYBÓR DOSTAWCY

Outsourcing usług logistycznych jest ważnym wyborem i świadczy o pewnej dojrzałości organizacji, która chce się skoncentrować na swojej kluczowej działalności. Z naszego doświadczenia wynika, że firmy decydując się na outsourcing logistyczny chcą zoptymalizować procesy, zwiększyć ich skalę lub zreorganizować logistykę całego przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji ważna jest kompleksowość rozwiązania logistycznego w ramach obsługi całego łańcucha dostaw od transportu z kraju produkcji, przez transport morski, lotniczy, lądowy, odprawy celne, magazynowanie, przygotowanie wysyłek pod zlecenie klienta hurtowego i indywidualnego oraz obsługa zwrotów.

U podstaw sukcesu każdej firmy leży zadowolenie jej klientów, a sprawnie zorganizowana logistyka jest jednym z elementów budujących pozytywny customer experience, ważny w każdym kanale sprzedaży i w każdej branży. Firmy, które decydują się na zorganizowanie przetargu na usługi logistyczne, powinny przede wszystkim jasno określić swoje potrzeby i zdefiniować cele, a następnie wybrać wiarygodnego i doświadczonego dostawcę usług, który będzie elastycznie reagował na potrzeby firmy i umożliwi dalszy jej rozwój.