Edukacja

Zmiany w przetwarzaniu danych nieletnich

844

Dla wielu dorosłych korzystanie z internetu to często tylko udogodnienie, dla małoletnich wirtualna rzeczywistość to codzienność. Z badań wynika, że coraz więcej dzieci odchodzi od tradycyjnych rozrywek na rzecz tych w wersji online. Stawia to przed rodzicami wiele wyzwań związanych z ich ochroną przed różnymi zagrożeniami czyhającymi w Internecie. Nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadza zmiany w przetwarzaniu danych nieletnich i ma przyczynić się do zwiększenia ich bezpieczeństwa w sieci.

Według badań PBI aż 10% polskich internautów to małoletni w wieku od 7 do 14 lat. Świat wirtualny otwiera przed nimi wiele możliwości, ale jednocześnie niesie za sobą nowe wyzwania, a często również poważne zagrożenia. Obecnie małoletni nie mają najmniejszego problemu z założeniem konta na portalu społecznościowym, skrzynki pocztowej, konta na platformie umożliwiającej pobieranie gier, a nawet prowadzeniem hazardowych rozgrywek online.

Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie regulują kwestii związanych z przetwarzaniem danych małoletnich w ramach społeczeństwa informacyjnego. Nowe regulacje unijnego rozporządzenia wreszcie dostrzegają ten problem. Małoletni, którzy nie ukończyli 16 roku życia będą potrzebowali zgody rodzica lub osoby sprawującej nad nimi władzę rodzicielską na korzystanie ze wskazanych usług. Warto zaznaczyć, że rozporządzenie pozostawia państwom członkowskim możliwość obniżenia tego progu wiekowego z zastrzeżeniem, że musi on wynosić co najmniej 13 lat. W Polsce jednostką koordynującą pracę nad wdrożeniem nowej ustawy jest Ministerstwo Cyfryzacji, które deklaruje, że omawiana granica wiekowa w naszym kraju będzie wynosiła właśnie 13 lat.

Damian GąskaPrzepisy RODO wskazują, iż organizacja zmuszona będzie do podjęcia stosownych starań, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała. Pozostaje jednak wątpliwość, jak w sieci przeprowadzić wiarygodną weryfikację takiej osoby. Na to pytanie obecnie trudno jest szukać jednoznacznej odpowiedzi. Niewykluczone, że w najbliższym czasie Europejska Rada Ochrony Danych wskaże w tym zakresie stosowne wytyczne. Z pewnością konieczne będzie zbieranie informacji o rodzicach lub opiekunach prawnych dzieci, ponieważ razie kontroli administrator będzie musiał wykazać, że zgody zebrane były prawidłowo. Zmiana jest korzystna z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci, a od przedsiębiorców wymaga przyjrzenia się dotychczasowemu podejściu do ochrony danych - zauważa Damian Gąska, specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, ODO 24.

Organizacje podczas pozyskiwania danych osobowych zobowiązane będą również przedstawić osobie, od której dane pozyskują, szereg dodatkowych informacji. W związku z tym obecne klauzule informacyjne ulegną znacznemu wydłużeniu. Dodatkowo nowe przepisy wskazują, że będą musiały być one przejrzyste oraz napisane tak prostym i zrozumiałym językiem, aby nawet dziecko mogło je bez trudu zrozumieć.