Ludzie

Zmiany w zarządzie Work Service

585

W dniu 30 grudnia Adam Pawłowicz złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Work Service S.A. Od nowego roku jego dotychczasowe obowiązki, nadzoru nad polską częścią Grupy Kapitałowej, przejmie Piotr Gajek.

Przez ostatnie miesiące Adam Pawłowicz dokonał ogromnych zmian w Work Service. To pod jego nadzorem udało nam się z sukcesem połączyć strukturę realizacyjną i sprzedażową, a także dokonać wewnętrznej konsolidacji spółek zajmujących się doradztwem personalnym i wymianą transgraniczną. Jednocześnie w jego obszarze dokonaliśmy dużych zmian optymalizacyjnych, które pomogły nam w poprawie efektywności biznesowej. Chciałem mu serdecznie podziękować za pracę i zaangażowanie jakie włożył w naszą firmę i życzyć mu powodzenia w dalszych planach zawodowych – mówi Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A.

Od nowego roku dotychczasowe obowiązki Adama Pawłowicza przejmie Piotr Gajek, który będzie odpowiadał za nadzór nad całą polską strukturą Grupy Kapitałowej, a także nad spółkami Antal i Work Service Express. Piotr Gajek jest związany z Work Service od kwietnia 2016, gdy wszedł w skład zarządu, w którym pełni funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego za finanse oraz budowanie efektywności inwestycyjnej i kosztowej Grupy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej był również w latach 2009-2013 dyrektorem wykonawczym Orange Polska ds. strategii relacji z klientami oraz ds. transformacji. Wcześniej, w latach 1992-2002 pracował w firmie Arthur Andersen, a w latach 2002-2009 był partnerem w EY Business Advisory.

Do momentu powołania nowego członka zarządu przez Radę Nadzorczą, Piotr Gajek będzie nadal opowiadał za politykę finansową Grupy.

Work Service