Wiadomości

Zmiany we władzach Związku Polskiego Leasingu

1 505

Przedstawiciele firm członkowskich zasiadający w Komitecie Wykonawczym ZPL, podczas ostatniego posiedzenia, powierzyli Wojciechowi Rybakowi, prezesowi Millenium Leasing stanowisko przewodniczącego KW ZPL. Natomiast kandydatura Mieczysława Woźniaka, wiceprzewodniczącego KW ZPL i prezesa mLeasing została zgłoszona do zarządu Leaseurope.14 maja br. zakończyła się kadencja Arkadiusza Etryka, pełniącego funkcję przewodniczącego KW ZPL. Jako wiceprzewodniczący, wspólnie z innymi członkami KW ZPL, będzie pracował na rzecz rozwoju współpracy branży leasingowej z rynkiem motoryzacyjnym oraz rozszerzenia reprezentacji związku. Wojciech Rybak, nowo wybrany przewodniczący, pracuje w Komitecie Wykonawczym Związku Polskiego Leasingu od 2011 roku, opiekując się obszarem statystkii monitorowania rynku leasingu. Jako przewodniczący będzie także reprezentował związek wobec instytucji i partnerów zewnętrznych na rynku krajowym oraz m.in. nadzorował komunikację zewnętrzną i wewnętrzną organizacji.

Wojciech RybakDynamiczny rozwój branży leasingowej, którego wskaźnikami są: 21,3 proc. wzrost na koniec 2014 i łączne finansowanie na poziomie 42,8 miliardów złotych, wskazują na niesłabnący potencjał rynku, który jest wspierany pozytywnymi sygnałami płynącymiz gospodarki. Rosnąca w pierwszych miesiącach bieżącego roku dynamika rynku leasingu, której towarzyszy wzrost wskaźników sprzedaży detalicznej (4,4 proc. w ciągu I kwartału) oraz produkcji sprzedanej przemysłu (5,3 proc.) pozwoli nam wypracować kolejny rekord w rozwoju polskiego rynku leasingu na koniec 2015 r. - powiedział Wojciech Rybak.

Mieczysław Woźniak Członkowie Komitetu Wykonawczego podjęli także decyzję o delegowaniu Mieczysława Woźniaka do prac w zarządzie Leaseurope. Mieczysław Woźniak na co dzień jest zaangażowany w prace w obszarach: prawnym i podatkowym.Obok wymienionych, swoją pracę w Komitecie Wykonawczym ZPL, będą kontynuować: Szymon Kamiński (prezes zarządu BZ WBK Leasing), Jerzy Kobyliński (prezes zarządu spółek z Grupy Masterlease), Radosław Kuczyński (prezes zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego), Andrzej Krzemiński (prezes zarządu Raiffeisen-Leasing Polska)i Marek Małachowski (prezes zarządu PZWLP, dyrektor zarządzający ALD Automotive Polska).Wszystkie funkcje pełnione przez członków Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu i innych organów statutowych ZPL są funkcjami społecznymi. Organizacja rozwija się dzięki pracy społecznej ekspertów branży leasingowej wypracowywujących rozwiązania w ramach zespołów i grup roboczych funkcjonujących w ramach ZPL.

Związek Polskiego Leasingu