Wiadomości

Znamy firmy wyróżnione przez Kincentric jako „Best Employer”

519
Znamy firmy wyróżnione przez Kincentric jako „Best Employer”

W gronie „Najlepszych Pracodawców”, którzy zostali wyróżnieni w Polsce w badaniu Kincentric znalazły się: Future Processing, IHG Hotels & Resorts, Grupa Neuca, PGE Energetyka Kolejowa, Superauto.pl oraz Unum TUiR Życie S.A. To one tworzą najbardziej angażujące miejsca pracy, ponieważ tytuł „Najlepszego Pracodawcy” przyznawany jest wyłącznie w oparciu o wyniki badań pracowników.

Program „Kincentric Best Employers” prowadzony jest na świecie od dwudziestu lat. „Najlepsi Pracodawcy” to organizacje, które – niezależnie od potencjalnych barier, jak np. rozmiar przedsiębiorstwa, geograficzne rozproszenie czy też specyfika branżowa – z sukcesem budują swoją pozycję rynkową i wskaźniki biznesowe, finansowe opierając się na zaangażowaniu pracowników.

W oparciu o analizę trendów dla ponadprzeciętnych organizacji wybraliśmy cztery indeksy, które wyróżniają najlepszych pracodawców. Wg nas są one kluczowe, aby organizacje mogły budować dzisiaj – w erze cyfryzacji, globalizacji i niedoboru pracowników – dodatkową przewagę konkurencyjnąMagdalena Warzybok, Partner, Poland Market Leader, Kincentric

„Best Employers” osiągają wysokie wyniki w czterech kluczowych wymiarach, jak: zaangażowanie pracowników, zwinność biznesowa, angażujące przywództwo oraz orientacja na ludzi – są to wspomniane indeksy. Pracownicy tych firm pozytywnie wypowiadają się na temat pracodawcy, chcą związać swoją przyszłość z firmą w dłuższej perspektywie i są zmotywowani do dodatkowego wysiłku (por. wymiar pierwszy: zaangażowanie pracowników). Widzą oni jednocześnie, że organizacja jest wysoce innowacyjna, otwarta i szybko się adaptuje, reagując na zmieniające się potrzeby swoich klientów (por. wymiar drugi: zwinność biznesowa). Najwyższa kadra zarządzająca oraz menedżerowie tych firm – poprzez swoją postawę i styl pracy – istotnie, pozytywnie wpływają na zaangażowanie pracowników (pow. wymiar trzeci: angażujący liderzy). Pracownicy czują również, że ich organizacje koncentrują się na utrzymywaniu i przyciąganiu talentów (por. wymiar czwarty: orientacja na ludzi). 

W komunikacji z pracownikami stawiamy przede wszystkim na szczerość i jasny przekaz, dlatego też informujemy ich o tym, jakie cele stawiamy sobie jako organizacja oraz o sposobach ich osiągnięcia. Zależy nam na tym, aby ich realizacja była również atrakcyjna z perspektywy pracownika – mówi Kamil Makula, CEO Superauto.pl.

Zdaniem ekspertów Kincentric, „Najlepsi Pracodawcy” to organizacje, która mają większy potencjał – właśnie dzięki zaangażowaniu pracowników – by poprawiać swoje wskaźniki, rezultaty biznesowe.

Ponad dwadzieścia lat certyfikacji „Kincentric Best Employers” i opinie ponad piętnastu milionów pracowników na całym świecie, potwierdzają ​wyraźną korelację wskaźników wyróżniających „Najlepszych Pracodawców” z ich wynikami biznesowymi i finansowymi – podkreśla Magdalena Warzybok.

Jak pokazują raporty dot. certyfikacji „Kincentric Best Employers” (oparte na danych globalnych), „Najlepsi Pracodawcy” odnotowują 86 proc. wzrost ze sprzedaży oraz 71 proc. wyższy przychód operacyjny w porównaniu do firm o wskaźniku zaangażowania na średnim poziomie. W porównaniu do firm o najniższym wskaźniku zaangażowania, osiągają 4–krotnie wyższy wynik ze sprzedaży.

 

 

Kincentric