Wydarzenia

Czas pracy i wynagrodzenie w 2023r.

Online 22 marca 2023 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Czas pracy i wynagrodzenie w 2023r.

Celem szkolenie jest:

omówienie zasad rozliczania pracy wykonywanej w dniach wolnych w tym niedziel i świąt, wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych i zasad jej rekompensaty z uwzględnieniem kwestii wątpliwych popartych najnowszymi orzeczeniami i stanowiskami. Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie związane z prawidłowym rozliczaniem wynagrodzenia w związku m.in. z rozwiązaniem umowy w trakcie okresu rozliczeniowe jak i pracy w godzinach nadliczbowych.

Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest licznymi przykładami z którymi mamy do czynienia w bieżącej pracy. Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających wiedzę dot. rozliczania czasu pracy, pracowników działów personalnych, kierowników jak i doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA:

Normalne wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

 • jak ustalić wysokość „normalnego wynagrodzenia za pracę”
 • jakie składniki wynagrodzenia należy wliczyć do podstawy
 • wynagrodzenie wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania a wysokość dodatku 50 i 100%

Praca w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

 • zasady ustalania dnia wolnego i możliwość zlecenia pracy w tym dniu
 • zasady rekompensaty pracy w tym dniu i prawidłowe ustalanie wysokości wynagrodzenia
 • udzielenie dnia wolnego w okresie rozliczeniowym a wysokość wynagrodzenia
 • brak możliwości udzielenia dnia wolnego a wysokość wynagrodzenia

Praca w niedziele i święta

 • zasady rekompensaty pracy w tym dniu i prawidłowe ustalanie wysokości wynagrodzenia
 • odpoczynek tygodniowy przy pracy w niedzielę

Praca w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy

 • zasady rekompensaty pracy w tym dniu i prawidłowe ustalanie wysokości wynagrodzenia
 • zatrudnienie w pełnym i niepełnym wymiarze etatu

Praca w dniach wolnych a niepełny wymiar etatu

 • zasady rekompensaty pracy w tym dniu i prawidłowe ustalanie wysokości wynagrodzenia

Jak rozliczyć święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

 • wyznaczanie innego dnia wolnego w okresie rozliczeniowym
 • urlop, choroba przypadająca na ustalony dzień wolny
 • nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy w okresie udzielonego dnia wolnego

Zatrudnienie lub zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego

 • rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem
 • prawidłowe ustalenie stawki godzinowej (wymiar czy rozkład czasu pracy)
 • niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego
 • w jakiej wysokości wypłacić dodatek do wynagrodzenia? Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy

Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych i wysokość wynagrodzenia

 • która godzina będzie godziną nadliczbową dla pracownika niepełnoetatowego
 • obliczanie przekroczeń ponadwymiarowych dobowych i średniotygodniowych
 • przekroczenie godzin ponadwymiarowych a dodatek do wynagrodzenia
 • wniosek o odebranie czasu wolnego za nadgodziny
 • wskazanie pracownikowi termin odbioru czasu wolnego za nadgodziny
 • wynagrodzenie w przypadku odbioru czasu wolnego w innym miesiącu
 • dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
 • ustalenie nadgodzin „dobowych i średniotygodniowych” a wysokość dodatku:
 1. wcześniejsze wezwanie do pracy
 2. wezwanie w dniu wolnym a przekroczenie normy dobowej
 3. wezwanie w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy a przekroczenie normy dobowej
 4. wezwanie do pracy w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
 5. planowana praca w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
 6. wezwanie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy a naruszenie limitu godzin ponadwymiarowych i norm czasu pracy

Jak nieobecności w pracy wpływają na kwalifikację nadgodzin

 • opieka nad dzieckiem na część dnia (wymiar godzinowy) a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
 • udzielenie czasu wolnego za nadgodziny na część dnia a zlecenie dodatkowej pracy
  w tym dniu
 • wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy po urlopie wypoczynkowym