Wydarzenia

Kodeks pracy 2023! Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem i nowe uprawnienia pracownicze.

Online 13 kwietnia 2023 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Kodeks pracy 2023! Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem i nowe uprawnienia pracownicze.

Celem szkolenia jest omówienie uchwalonych zmian w przepisach ustawy Kodeks pracy i innych ustaw  w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem i pozostałych uprawnień w związku z wychowywaniem dzieci. Wprowadzane zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
 1. zmiany wynikające z nowelizacji przepisów Kodeksu pracy
 • Prawo do Urlopu opiekuńczego
 1. w jakich sytuacjach można wnioskować o urlop opiekuńczy
 2. wymiar i treść wniosku o urlop
 3. uwzględnienie urlopu opiekuńczego w świadectwie pracy
 • Zwolnienie z powodu działania siły wyższej
 1. wniosek i wymiar zwolnienia
 2. wysokość wynagrodzenia za okres zwolnienia
 3. uwzględnienie zwolnienia w świadectwie pracy
 • Ochrona stosunku pracy
 1. zakaz wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę od momentu złożenia wniosku
 2. pracownica w okresie próbnym
 3. przedłużenie umowy do dnia porodu
 4. opieka nad dzieckiem do lat 4
 5. zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i pozostała ochrona
 • Urlop macierzyński z uwzględnieniem zmian w 2023 r.
 1. wymiar urlopu macierzyńskiego
 2. podział urlopu na części
 3. zmiana postaci składania wniosków
 4. wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Urlop rodzicielski z uwzględnieniem zmian w 2023 r.
 1. nowy wymiar urlopu rodzicielskiego
 2. nowe zasady podziału urlopu na części w tym uchylenie przepisu dotyczącego jednorazowego wniosku art. 1791 K.p.
 3. zmiana postaci składania wniosków
 4. zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego
 5. łączenie urlopu z pracą na nowych zasadach (wysokość świadczeń)
 • Urlop ojcowski z uwzględnieniem zmian w 2023 r.
 1. skrócenie okresu na wykorzystanie urlopu
 2. przepisy przejściowe
 • Urlop wychowawczy z uwzględnieniem zmian w 2023 r.
 1. wymiar urlopu wychowawczego i jego podział na części
 2. zmiana postaci składania wniosków
 3. ochrona stosunku pracy
 4. łączenie urlopu z pracą
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego wypłacanego w momencie wejścia w życie nowych przepisów zmiany w 2023 r.
 1. wypłata wyrównania zasiłku na wniosek pracownika
 • Opieka nad dzieckiem art. 188 ustawy Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w 2023 r.
 1. warunki udzielenia zwolnienia
 2. wysokość wynagrodzenia za okres nieświadczenia pracy