Wydarzenia

Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów z innych źródeł w obliczu „Polskiego Ładu”

Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów z innych źródeł w obliczu „Polskiego Ładu”

W ramach Polskiego Ładu przedsiębiorców działających w różnych formach prawnych czeka największa rewolucja podatkowo-zdrowotna.

W sposób rewolucyjny zmieni się bowiem mechanizm naliczania składki na NFZ co w praktyce będzie prowadzić do realnego wzrostu obciążeń publicznoprawnych.

Co więcej, zmiany dotkną nie tylko przedsiębiorców indywidualnych, ale też wspólników spółek osobowych, a nawet członków zarządu.

Weź udział w naszym szkoleniu i dowiedz się co się zmieni i jak ustrzec się przed negatywnym efektem zmian!

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat czekających nas zmian w obszarze podatkowo-zdrowotnym.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Nowa składka zdrowotna dla przedsiębiorców.
 • Omówienie sposobu obliczania nowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.
 • Różne formy opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa)
  a nowa składka NFZ.
 • Osoby współpracujące.
 • Wspólnicy spółek kapitałowych i osobowych, a nowe regulacje w zakresie składki NFZ.
 • Deklarowanie i rozliczanie składki zdrowotnej.
 • O ile realnie wzrosną daniny od 2022 r.?
 • Nowa kwota wolna i wyższy próg podatkowy sposobem na złagodzenie skutków
  Polskiego Ładu?
 • Alternatywne sposoby prowadzenia działalności gospodarczej od 2022 r.