Wydarzenia

Kongres Bankowości Detalicznej

Warszawa 30 listopada 2022 Centrum Myśli Strategicznych
Pod patronatem
Kongres Bankowości Detalicznej

Kongres Bankowości Detalicznej (KBD) po raz pierwszy odbył się w 2007 roku i w ciągu dwóch lat konsekwentnie z konferencji branżowej stał się nie tylko platformę merytorycznej debaty nt. najbardziej aktualnych wyzwań i problemów dotyczących bankowości detalicznej ale również źródłem rekomendacji, których celem jest racjonalizacja działań legislacyjnych i organizacyjnych służących bezpieczeństwu i rozwojowi sektora finansowego.

Kongres Bankowości Detalicznej, głosem współpracujących z Kongresem ekspertów, uczestniczy także w międzynarodowej publicznej debacie dotyczącej nowej architektury bezpieczeństwa finansowego. W roku 2021 odbyła się 13 edycja Kongresu.

W tegorocznym programie Kongresu zaplanowano debaty, firechaty i wystąpienia dotyczące kwestii takich jak:

  • Przyszłość rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce
  • Digital Banking Maturity 2022 „Na drodze do w pełni cyfrowego doświadczenia użytkownika w bankowości”
  • Cyfryzacja modelu bankowości detalicznej
  • Perspektywy dla kredytów detalicznych w obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych i regulacyjnych
  • Przyszłość systemów centralnych. Czy już czas na chmurę? Modernizacja centralnego systemu banku w oparciu o nowoczesne rozwiązania IT
  • Cyfryzacja jako odpowiedź na kryzys
  • Cyberbezpieczeństwo klientówGenerowanie nowych przychodów dla banków poprzez rynek „digital assets” - czyli jak budować nową przyszłość bankowości detalicznej