Wydarzenia

Organizacje w dobie kryzysu nie tylko gospodarczego, a także emocjonalnego

Online 19 czerwca 2023 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Organizacje w dobie kryzysu nie tylko gospodarczego, a także emocjonalnego

Wydarzenia ostatnich lat pandemia, czas izolacji, zmiana systemu pracy i nauki, wojna w Ukrainie, a także wzrost inflacji, wyzwania gospodarki wpłynęły nie tylko na nasze życie, ale również na decyzje podejmowane przez Zarządy, a także osoby zarządzające Zasobami Ludzkimi w organizacjach. Ostatnie lata pokazały nam wyraźnie, że zarządzanie sytuacją kryzysową wymaga nie tylko umiejętności, kompetencji i odwagi, ale mówi sprawdzam Zarządom, Liderom i Zespołom HR.

Program szkolenia:

TRUDNA SYTUACJA CZY KRYZYS – WPROWADZENIE

 • Charakterystyka sytuacji kryzysowej
   1. Kryzys wewnątrz organizacji
   2. Wpływ zewnętrznych uwarunkowań na trudne sytuacje w firmie
 • Reakcje na sytuacje kryzysowe
 • Potrzeby, emocje, ekspresja – triada komunikacyjna
 • Budowanie partnerstwa w organizacji: Zarząd/HR/Liderzy/Pracownicy

WSPARCIE KRYZYSOWE

 • Czym jest wsparcie kryzysowe?
 • Jak wdrażać i jak je przeprowadzić w organizacji
 • Role i odpowiedzialności
 • Kluczowe kompetencje i umiejętności we wsparciu kryzysowym
 • Najczęściej popełniane błędy

ROLA LIDERA

 • Jak zmienia się model przywództwa na przestrzeni lat
 • Kompetencje liderskie na miarę kryzysu/trudnych sytuacji
 • Słuchanie – podstawą przywództwa 2023 roku
 • Lider czy Kryzys – kto i kiedy wygrywa

ROLA HR

 • HR w dobie kryzysu gospodarczego i emocjonalnego
   1. Zrównoważony rozwój: czy produktywność tworzy dobre samopoczucie?
   2. Redefinicja stylu pracy i kariery
   3. Wypalenie zawodowe
 • Employee Experience – najważniejsze źródło informacji odnośnie potrzeb pracowników w sytuacjach trudnych, których już doświadczyli
 • Koszt – nie podjęcia działań i niewyciągania wniosków z doświadczeń pracowników, w tym liderów

EMOCJE NA PIERWSZYM PLANIE

 • Czym są emocje?
 • Emocje a uczucia
 • Samoświadomość emocjonalna
 • Emocje w miejscu pracy – emocje w sytuacjach kryzysowych
   1. Narastający stres
   2. Spirala zmęczenia
   3. Spadek energii
 • Jak wspierać pracowników i siebie w sytuacjach kryzysowych