Wydarzenia

PIT za 2023 r. Zamknięcie roku. Jak wypełnić informację PIT-11 dla Pracowników i Zleceniobiorców Oddelegowanych Kierowców w przewozach międzynarodowyc

online 6 grudnia 2023 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
PIT za 2023 r. Zamknięcie roku. Jak wypełnić informację PIT-11 dla Pracowników i Zleceniobiorców Oddelegowanych Kierowców w przewozach międzynarodowyc

Celem szkolenia jest prawidłowe wypełnianie formularzy i deklaracji podatkowych PIT-2, PIT-11, IFT-1/1R. Na szkoleniu omówione zostaną zasady wykazywania dochodów po zmianach wprowadzonych do ustawy o PDOF, prawidłowe sporządzenie informacji rocznych PIT-11 za 2023 r. dla pracowników/zleceniobiorców w tym pracowników oddelegowanych, cudzoziemców oraz wynagrodzenia kierowców w przewozach międzynarodowych.

Program szkolenia:

PIT-2 Wnioski i oświadczenia i ich wpływ na rozliczenia podatku dochodowego

 • pracowników i osób niebędących pracownikami
 • warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek (oświadczenie PIT-2)
 • podział na 1/12-24-36
 • wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy
 • kiedy w jakich przypadkach
 • oświadczenia o stosowaniu ulgi na powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów
 • wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w tym 50%
 • wniosek o rozliczanie podatku osób do 26 lat
 • oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie
 • wychowujących dzieci
 • wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%
 • oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R
 • ustanie zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca podatek

PIT-11 za 2023 r. dla Pracowników

 • prawidłowe wykazywanie przychodów w PIT
 • podział przychodów pracowników po ukończeniu wieku emerytalnego
 • przychody pracowników korzystających z ulgi dla
 • młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
 • podział kwot wypłacanych zasiłków z ubezpieczenia społecznego
  i wypadkowego
 • krok po kroku jak wypełnić nową informację PIT-11 za 2023 r.

PIT-11 za 2023 r. dla Zleceniobiorców

 • przychody z umów zlecenia, dzieło, kontraktów menedżerskich
 • powołanie, rada nadzorcza
 • ulga dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów

PIT-11 za 2023 r. dla Cudzoziemców i Pracowników oddelegowanych w tym kierowców w przewozach międzynarodowych

 • rozliczenie roczne cudzoziemców (umowa o pracę i zlecenia)
 • rozliczenie roczne pracowników oddelegowanych
 • metoda proporcjonalnego odliczenia podatku i wyłączenia z progresją

IFT-1/1R za 2023 r. dla Cudzoziemców

 • rozliczenie roczne cudzoziemców (umowa zlecenia).