Wydarzenia

Planowane zmiany w ustawie Kodeks Pracy w zakresie zawierania umów o pracę i urlopach rodzicielskich rozliczanie wynagrodzeń za okres nowych zwolnień

Online 14 grudnia 2022 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Planowane zmiany w ustawie Kodeks Pracy w zakresie zawierania umów o pracę i urlopach rodzicielskich rozliczanie wynagrodzeń za okres nowych zwolnień

Lista Płac 2023

Na szkoleniu zostaną przedstawione nadchodzące zmiany w przepisach ustawy Kodeks pracy i innych ustaw.

Celem szkolenia:

jest omówione nadchodzących zmian w przepisach ustawy Kodeks pracy i innych ustaw. Wprowadzane zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Prowadzący: Przemysł Jeżek

Program szkolenia:

 • Planowane zmiany w zakresie zawierania umów o pracę
 • zmiana treści umowy o pracę
 • dodatkowe informacje dla pracowników oddelegowanych
 1. przejście do innych form zatrudnienia
 2. ochrona pracownika przed zwolnieniem
 • Zmiany w obowiązkach pracodawcy
 1. obowiązek informowania o warunkach pracy i płacy
 2. obowiązek informowania o wolnych stanowiskach i procedurach awansu
 3. szkolenia zapewniane przez pracodawcę
 4. obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP
 5. Dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy
 6. dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy w zależności od wymiaru czasu pracy
 • Zwolnienie z powodu działania siły wyższej
 1. wymiar zwolnienia
 2. wysokość wynagrodzenia za okres zwolnienia
 3. uwzględnienie zwolnienia w świadectwie pracy
 • Nowe uprawnienie Urlop opiekuńczy
 1. na czy polega urlop opiekuńczy
 2. na kogo przysługuje urlop opiekuńczy
 3. wymiar, termin i forma wnioskowania o urlop opiekuńczy
 • Planowane zmiany w Urlopach związanych z rodzicielstwem
 1. zmiany dot. ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów
 2. zgoda pracownika wychowującego dziecko do 8 roku życia
 3. uchylenie przepisu wnioskowania o wykorzystanie jednorazowo urlopu
 4. zmiana postaci wniosku o udzielanie części urlopu macierzyńskiego
  i rodzicielskiego
 5. wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego
 6. zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
 7. zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie z łączenia urlopu z pracą
 8. skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
 9. nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych
 10. zmiany w urlopach wychowawczych
 11. elektronizacja wniosków
 • Elastyczna organizacja pracy
 1. czym jest i kto może złożyć wniosek
 2. warunki skorzystania z nowych przywilejów
 • Zmiany w ustawie zasiłkowej
 1. brak prawa do świadczeń chorobowych w okresie urlopu opiekuńczego
 2. wysokość zasiłku macierzyńskiego
 3. jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego
 • Rozliczanie wynagrodzeń za okres zwolnień
 1. wynagrodzenie za  okres zwolnienia powodu działania siły wyższej
 2. wynagrodzenie za miesiąc korzystania z urlopu opiekuńczego
 3. łącznie urlopu rodzicielskiego z wykonywaną pracą
 • Przepisy przejściowe