Wydarzenia

Podróże służbowe od A do Z

Online 26 sierpnia 2022 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Podróże służbowe od A do Z

Zapraszamy na praktyczne szkolenie dotyczące zwrotów kosztów i wydatków, dokumentowania, czasu pracy i kwestii podatkowych rozliczania podróży służbowych.

Na szkolenie zapraszamy osoby, które są zainteresowane tematyką podróży służbowych i ich rozliczaniem. Odpowiemy na pytania, kiedy mamy do czynienia z oddelegowaniem
pracownika, a kiedy z podróżą służbową. Jaki czas podczas podróży służbowej zaliczamy do czasu pracy pracownika? Kiedy pracownik ma prawo do diety i jaka jest jej wysokość?
Jak rozliczyć koszty podróży: czy pracownikowi należy się ryczałt czy może zwrot faktycznie poniesionych kosztów?

PROGRAM SZKOLENIA:

Pojęcie podróży służbowej oraz podstawy prawne rozliczania:

podróż służbowa czy oddelegowanie,

miejsce pracy a należności z tytułu podróży służbowej,

Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej:

 • pojęcie czasu pracy,
 • zaliczenie podróży służbowej do czasu pracy,
 • przypadki, kiedy podróż służbowa nie jest zaliczana do czasu pracy,
 • konieczność zapewnienia odpoczynku,
 • nadgodziny powstałe w trakcie podróży służbowej,

Zwrot kosztów i wydatków w podróży służbowej:

Dieta:

 • wysokość diety,
 • prawo do diety,
 • skutki podwyższenia diety krajowej,
 • kiedy dieta nie przysługuje,
 • dieta a całodzienne/częściowe wyżywienie,
 • zwrot kosztów wyżywienia/prawo do diety a przychód pracownika,

Koszty przejazdu:

 • określenie środka transportu,
 • zwrot należności z tytułu przejazdu nieudokumentowanych biletem,
 • zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych,
 • opłaty za parking i przejazd autostradą,
 • dodatkowe koszty związane z przejazdem pracownika własnym samochodem,

Koszty noclegu:

 • kiedy zwrot kosztów, a kiedy ryczałt,
 • ograniczenie zwrotu kosztów noclegu do dwudziestokrotności przysługującej diety,
 • wysokość wypłaconego ryczałtu za nocleg,
 • kiedy pracodawca ma prawo odmówić wypłaty ryczałtu za nocleg,

Koszty dojazdów:

 • Rozliczanie zaliczek w krajowej podróży służbowej na niezbędne koszty podróży służbowej
 • Dokumentowanie wydatków krajowej podróży służbowej
 • Należności za czas podróży służbowej a przychód pracownika,
 • Należności za czas podróży służbowej a koszty uzyskania przychodu,
 • Składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w związku z podróżą służbową.