Wydarzenia

Polski Ład 2.0 Pakiet Mobilności Rozliczanie „Wynagrodzeń Kierowców” po zmianach w 2022. r.

Online 6 lipca 2022 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Polski Ład 2.0 Pakiet Mobilności Rozliczanie „Wynagrodzeń Kierowców” po zmianach w 2022. r.

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą nowych zasad rozliczania wynagrodzeń kierowców na mocy przepisów „Pakietu mobilności”.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zasad rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników i zleceniobiorców delegowanych do pracy za granicę po uchwaleniu przepisów „Polskiego Ładu”.

Na szkoleniu omówione zostaną najistotniejsze zmiany, które zaczęły obowiązywać od 2 lutego 2022 r. i dotyczą nowych zasad rozliczania wynagrodzeń kierowców na mocy przepisów „Pakietu mobilności” i ustawy o czasie pracy kierowców.

Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym rozliczaniem podatkowo-składkowym świadczeń z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę w tej tematyce jak i osób na co dzień zajmujących się takimi zagadnieniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.

Prowadzący: Przemysław Jeżek

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat czekających nas zmian w rozliczaniu wynagrodzeń kierowców obowiązujących od 2 lutego 2022 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r. Polski Ład 2.0

 • obniżenie skali podatkowej do 12%
 • nowa wysokość kwoty zmniejszającej podatek
 • uchylenie przepisów dot. rozliczania ulgi dla klasy średniej
 • uchylenie przepisów dot. przedłużania terminów poboru zaliczki na podatek

Rozliczenia podatkowo – składkowe wynagrodzeń Kierowców w przewozach krajowych

 • należności tytułem podróży służbowych kierowców:
 • pracowników i zleceniobiorców
 • odcinki jazdy wliczane do podróży służbowej

Rozliczenia podatkowo – składkowo wynagrodzeń Kierowców w przewozach międzynarodowych po zmianach od 2 lutego 2022 r.

 • założenia Pakietu Mobilności (system IMI)
 • likwidacja „podróży służbowych”
 • przewozy drogowe objęte delegowaniem: kabotaż, cross-trade
 • przewozy dwustronne – bilateralne
 • odcinki jazdy objęte delegowaniem w tym przejazdy na „pusto”

Podstawa wymiaru składek ZUS Kierowców w przewozach międzynarodowych

 • potwierdzenie formularza A1
 • kurs po którym należy przeliczyć przychody w walutach obcych
 • wyłączenie równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą
 • podstawa wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy przez część miesiąca:

Zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń Kierowców w przewozach międzynarodowych

 • ustalenie kraju właściwego do opodatkowania pracownika
 • obliczanie dni pobytu pracownika w innym państwie
 • odliczenie od podatku 30% diety

Rozliczanie niskich przychodów od 1 lipca 2022 r.

 • obniżenia składki zdrowotnej: 9 % do wysokości zaliczki
 • ograniczenie kosztów uzyskania przychodu
 • rozliczanie przychodów z innymi przychodami nieobjętymi składką zdrowotną (zasiłki, PPK)
 • kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu
 • przekroczenie przychodów zwolnionych z podatku: 85 528 zł i niski przychód do opodatkowania
 • hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów

Opodatkowanie i oskładkowanie dodatkowych świadczeń

 • rozliczenie kosztów zakwaterowania, wyżywienia zapewnianych przez pracodawców