Wydarzenia

Polski Ład 2.0 Rozliczenia podatkowo – składkowe "umów prawa cywilnego" w 2022 r. - w tym rozliczanie cudzoziemców

Polski Ład 2.0 Rozliczenia podatkowo – składkowe

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne z zawartych umów cywilnoprawnych oraz zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami.

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zasad rozliczania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne z zawartych umów cywilnoprawnych oraz zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami. Z dniem 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r. wprowadzone zostają kolejne zmiany dotyczące zasadach rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osiąganych przychodów.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat umów cywilnoprawnych oraz zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zmiany w rozliczaniu przychodów od 1 lipca 2022 r. Polski Ład 2.0

 • obniżenie skali podatkowej do 12%
 • zryczałtowany podatek dla umów do 200 zł
 • nowa wysokość kwoty zmniejszającej podatek
 • uchylenie przepisów dot. przedłużania terminów poboru zaliczki na podatek
 • wniosek o nieobliczanie podatku
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki
 • wykonywanie czynności na podstawie powołania
 • omówienie zmian od 1 stycznia 2023 r.

Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia po zmianach w 2022 r. stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń

 • dobrowolne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie chorobowe
 • roczna podstawa wymiaru składek E-R
 • umowa zlecenia zawarta z osobą na urlopie bezpłatnym i wychowawczym
 • umowy z własnym pracownikiem lub wykonywane rzecz własnego pracodawcy
 • umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta
 • korekta składek ZUS

Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia po zmianach w 2022 r. w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń

 • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach
 • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu
 • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej
 • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym
 • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia
 • brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym
 • zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy
 • objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia
 • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia

Przychody cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych

 • ustalenie rezydencji podatkowej
 • opodatkowanie dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
 • podleganie ubezpieczeniom społecznym
 •