Wydarzenia

Potrącenia na Liście płac w 2024 r. Planowane zmiany od 25 marca 2024 r

online 25 marca 2024 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Potrącenia na Liście płac w 2024 r. Planowane zmiany od 25 marca 2024 r

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zasad dokonywania obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz umów cywilnoprawnych.

Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych, w tym przepisy dotyczące dokonywania potrąceń oraz obowiązki informacyjne wobec komorników. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących w tematyce potrąceń jak i osób na co dzień zajmujących się potrąceniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.

Program szkolenia:

 1. Obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych z uwzględnieniem zmian od 25 marca 2024 r.
 • informacje przekazywane do organów egzekucyjnych
 • zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
 • zmiana definicji wynagrodzenia za pracę w postępowaniu administracyjnym
 • obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika
 1. Kwalifikacja składników wynagrodzeń i innych świadczeń dla celów dokonywa-nia potrąceń na rzecz organów egzekucyjnych
 • podział składników wynagrodzenia według wytycznych GUS
 • pojęcie wynagrodzenia za pracę dla potrzeb ochrony
 • potrącenia świadczeń a zapisy w tytułach wykonawczych
 1. Praktyczne aspekty dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych w 2024 r.
 • Wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe
  • potrącenia za zgodą i „bez zgody pracownika”
  • kwoty wolne od potrąceń w 2024 r.
  • kwota wolna od potrąceń przy ulgach dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorówPPK
  • kolejność dokonywania potrąceń i wysokość dokonywanych potrąceń w tym z nagród, ZFŚS, wynagrodzenia rocznego, nagród, premii w tym za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
  • kiedy należy pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń
  • świadczenia w „naturze” obok wynagrodzenia za pracę
  • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu
  • potrącenie z wynagrodzenia chorobowego
  • potrącenia dobrowolne, kary pieniężne
  • potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę
 1. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego
 • wysokość kwot wolnych od potrąceń
 • jak ustalić wysokość potrąceń wraz z kwotami wolnymi od potrące
 • zasady obniżania kwot wolnych
 • potrącenie gdy w miesiącu wypłacono wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłe
 1. Wierzytelność z umów cywilnoprawnych
 • zastosowanie kwoty wolnej od 1 stycznia 2024 r.
 • jak ustalić faktyczną kwotę potrąceń
 • granice i kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń w 2024 r.
 • stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości dot. kwot wolnych
 • pomniejszenie kwoty wolnej w stosunku do liczby godzin wykonywanego zlecenia.