Wydarzenia

Premiera: Raport: „Wielki reset umiejętności. Raport nt. reskillingu pracowników”

Warszawa 31 stycznia 2023 Future Collars
Pod patronatem
Premiera: Raport: „Wielki reset umiejętności. Raport nt. reskillingu pracowników”

Raport autorstwa Future Collars i ICAN Institute stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień dotyczących wypełnienia luki kompetencyjnej firm, a także podsumowanie dyskusji wokół kluczowych dla Polski wyzwań związanych z brakiem specjalistów IT na polskim rynku pracy.

Autorzy raportu mają na celu, aby publikacja stała się jednym, z najważniejszych dokumentów budujących świadomość transformacji technologicznej.

CEL PUBLIKACJI 

  • pokazanie przedsiębiorcom w Polsce, jak ogromne szanse daje reskilling w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z automatyzacją rynku pracy, cyfryzacją i rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników posiadających zaawansowane kompetencje cyfrowe, a także jak ogromne korzyści może przynieść polskiej gospodarce 
  • wskazanie również zagrożenia wynikające z braku inwestycji w reskilling pracowników, którzy są zagrożeni automatyzacją.

RAPORT ZAWIERA 

  • najważniejsze wnioski z globalnych raportów dotyczących rynku pracy i reskillingu 
  • case study firm w Polsce, które z sukcesem wprowadziły u siebie programy reskillingowe 
  • wyniki badania dotyczącego świadomości na temat reskillingu i wyzwań rynku pracy przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorców 
  • rekomendacje stworzone przez grono ekspertów należących do pierwszej w Polsce Rady Programowej ds. Reskillingu