Wydarzenia

Regulaminy pracy, wynagrodzeń i ZFŚS - jak tworzyć życiowe przepisy w nowoczesnych firmach. Warsztat dla specjalistów.

Online 27 kwietnia 2023 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Regulaminy pracy, wynagrodzeń i ZFŚS - jak tworzyć życiowe przepisy w nowoczesnych firmach. Warsztat dla specjalistów.

Celem szkolenia jest przekazanie jak najlepiej przygotowywać dokumenty i jaka powinna być ich treść, aby z jednej strony były one zgodne z jakże często zmieniającymi się wymogami prawa, czego przejawem są chociażby ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy,  a z drugiej były właściwym narzędziem w procesie zarządzania ludźmi.

O tym będziemy mówili w trakcie warsztatów/szkolenia, podczas którego w praktyczny sposób zostanie omówiony cały proces przygotowywania regulaminów od wypracowania ich koncepcji poprzez przygotowanie stosownych postanowień aż po ich wdrożenie.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Którzy pracodawcy mają obowiązek wprowadzania regulaminów pracy, wynagrodzeń i funduszu świadczeń socjalnych
 • Procedura przyjmowania regulaminów u pracodawców u których nie działają związki zawodowe
 • Obowiązek stosowania zasady równego traktowania/niedyskryminacji przy tworzeniu regulaminów
 • Co musi znaleźć się w regulaminie pracy
 • Jakie zmiany należy wprowadzić do regulaminu pracy w świetle najnowszych zmian w Kodeksie pracy dotyczących w szczególności uprawnień opiekunów dzieci i organizacji czasu pracy
 • W jaki sposób należy określić w prawie zakładowym zasady kształtowania wynagradzania zasadniczego (taryfikator i tabela wynagrodzeń)
 • W jaki sposób należy określić w prawie zakładowym zasady kształtowania innych składników wynagradzania (takich jak premie, nagrody, świadczenia stażowe)
 • Jaki wpływ mają zmiany w zasadach wynagradzania wynikających z regulaminów zakładowych na indywidualne uprawnienia pracowników (potencjalna konieczność przeprowadzenia procedury zwolnień grupowych)
 • Jaka jest procedura uchwalania regulaminu funduszu świadczeń socjalnych
 • Jak określić w regulaminie beneficjentów świadczeń socjalnych
 • Jakie świadczenia można finansować z funduszu świadczeń socjalnego
 • Jak określić kryterium socjalne od spełnienia którego można otrzymać świadczenia