Wydarzenia

Rewolucyjne zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem po nowelizacji Kodeksu pracy w 2023 r.

Online 21 czerwca 2023 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Rewolucyjne zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem po nowelizacji Kodeksu pracy w 2023 r.

Celem szkolenia jest omówionie uchwalonych zmian w przepisach ustawy Kodeks pracy i innych ustaw w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem i pozostałych uprawnień w związku z wychowywaniem dzieci. Wprowadzane zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

 • zmiany wynikające z nowelizacji przepisów Kodeksu pracy

Prawo do Urlopu opiekuńczego

 • w jakich sytuacjach można wnioskować o urlop opiekuńczy
 • wymiar i treść wniosku o urlop
 • uwzględnienie urlopu opiekuńczego w świadectwie pracy

Zwolnienie z powodu działania siły wyższej

 • wniosek i wymiar zwolnienia
 • wysokość wynagrodzenia za okres zwolnienia
 • uwzględnienie zwolnienia w świadectwie pracy

Ochrona stosunku pracy

 • zakaz wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę od momentu złożenia wniosku
 • pracownica w okresie próbnym
 • przedłużenie umowy do dnia porodu
 • opieka nad dzieckiem do lat 4
 • zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i pozostała ochrona

Urlop macierzyński z uwzględnieniem zmian w 2023 r.

 • wymiar urlopu macierzyńskiego
 • podział urlopu na części
 • zmiana postaci składania wniosków
 • wysokość zasiłku macierzyńskiego

Urlop rodzicielski z uwzględnieniem zmian w 2023 r.

 • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego
 • nowe zasady podziału urlopu na części w tym uchylenie przepisu dotyczącego jednorazowego wniosku art. 1791 K.p.
 • zmiana postaci składania wniosków
 • zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego
 • łączenie urlopu z pracą na nowych zasadach (wysokość świadczeń)

Urlop ojcowski z uwzględnieniem zmian w 2023 r.

 • skrócenie okresu na wykorzystanie urlopu
 • przepisy przejściowe

Urlop wychowawczy z uwzględnieniem zmian w 2023 r.

 • wymiar urlopu wychowawczego i jego podział na części
 • zmiana postaci składania wniosków
 • ochrona stosunku pracy
 • łączenie urlopu z pracą

Wysokość zasiłku macierzyńskiego wypłacanego w momencie wejścia w życie nowych przepisów zmiany w 2023 r.

 • wypłata wyrównania zasiłku na wniosek pracownika

Opieka nad dzieckiem art. 188 ustawy Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w 2023 r.

 • warunki udzielenia zwolnienia
 • wysokość wynagrodzenia za okres nieświadczenia pracy