Wydarzenia

Rozliczanie Podróży służbowych w 2022 r. Samochód w jazdach lokalnych i prywatnych

Online 13 października 2022 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Rozliczanie Podróży służbowych w 2022 r. Samochód w jazdach lokalnych i prywatnych

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę na temat rozwiązań w zakresie rozliczania świadczeń pracowniczych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych oraz użytkujących samochody prywatne i służbowe.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania świadczeń pracowniczych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych oraz użytkujących samochody prywatne i służbowe. Każdy z uczestników zapoznana się z aktualnym stanem prawnym i praktyką w zakresie rozliczania świadczeń.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących jak i również̇ doświadczonych praktyków chcących poszerzyć swoją wiedzę.

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat rozliczania świadczeń pracowniczych w podróżach służbowych.

Program szkolenia:

Rozliczenia podatkowo – składkowe świadczeń tyt. podróży służbowych pracowników i zleceniobiorców - zmiany od 28 lipca 2022 r.

 • Wspólne przepisy dla podróży krajowych i zagranicznych
 1. wysokość diet a przychód podatkowy i koszty uzyskania przychodu
 2. zwrot za wyżywienie a przychód podatkowy
 3. zmiana środka transportu w podróży a zwrot poniesionych kosztów
 4. podróż prywatnym samochodem pracownika
 5. prawo do podwyższenia i obniżenia wysokość tzw. kilometrówki
 6. zwrot poniesionych kosztów w przypadku utraty np. biletu na przejazd PKP
 7. przejazd płatną autostradą lub za płatny parking

Podróż krajowa

 • Dieta:
 1. wysokość diety po zmianach od 28 lipca 2022 r.
 2. sytuacje w których dieta nie przysługuje
 3. zapewnienie posiłków w podróży a obowiązek obniżenia diety
 4. czy obiad z kontrahentem ma wpływ na wysokość przysługującej diety
 5. czy zwrot pracownikowi kosztów wyżywienia generuje u niego przychód
 6. rozpoczęcie podróży w dniu wolnym a prawo do diety
 • Koszt noclegu i dojazdu
 1. prawo do zwrotu kosztów za nocleg i dojazd a prawo do ryczałtu
 2. przychód w przypadku zwrotu kosztu noclegu powyżej określonego limitu

Podróż zagraniczna

 1. czas podróży zagranicznej w zależności od środka transportu
 2. odcinki krajowe w podróży służbowej – jak rozliczyć ?
 3. jak udokumentować moment przekroczenia granicy poszczególnych państw
 • Dieta:
 1. możliwość wypłaty diety niższej niż z rozporządzenia
 2. czy zapewnione śniadanie w cenie noclegu ma wpływ na wysokość diety
 3. jakie sytuacje zwalniają z obowiązku wypłaty diety
 • Koszty przejazdów, dojazdów i noclegu
 1. ryczałt gdy zapewniono dojazd z lotniska do hotelu
 2. koszty poniesione w związku z dojazdem środkami komunikacji miejscowej
 3. zwrotu za nocleg
 4. zwrot wyższych kosztów niż ustalony limit generuje u pracownika przychód

Rozliczanie zaliczek pieniężnych

 1. kiedy wystąpi obowiązek wypłaty zaliczki pieniężnej
 2. zaliczka na podróż zagraniczną w walucie obcej
 3. rozliczanie i przeliczanie na PLN kosztów tyt. odbytej podróży służbowej

Samochód służbowy do celów prywatnych w 2022 roku zmiany od 1 stycznia 2022 r.

 1. wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia dla pracownika i zleceniobiorcy
 2. pomniejszenie ryczałtu za dni nieobecności
 3. czy zakupione paliwo przez pracodawcę wchodzi do wysokości miesięcznego limitu
 4. ustalenie przychodu w przypadku wypłaty wynagrodzenia w następnym miesiącu
 5. rozliczenie podatkowo - składkowe

Samochód prywatny w jazdach lokalnych w 2022 roku

 1. ryczałt a kilometrówka
 2. czy pracownik musi być właścicielem pojazdu aby mógł otrzymać ryczałt
 3. wysokość ryczałtu dla niepełnoetatowca
 4. pomniejszenie ryczałtu za nieobecności w pracy
 5. wymóg badań lekarskich
 6. rozliczenie podatkowo - składkowe