Wydarzenia

Rozliczanie wynagrodzeń dla zaawansowanych w 2023 r. w aspekcie podatkowo – składkowym

Online 29 czerwca 2023 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Rozliczanie wynagrodzeń dla zaawansowanych w 2023 r. w aspekcie podatkowo – składkowym

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy po zmianach w 2023 r. z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów „po nowemu” na listach płac. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.

PROGRAM SZKOLENIA:

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń w 2023 r.

 • roczne przekroczenie podstawy wymiaru składek E-R
 • warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek (oświadczenie PIT-2) nowy podział na 1/12-24-36
 • wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy w 2023 r.
 • oświadczenia o stosowaniu: ulgi na powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów
 • wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w tym 50%
 • wniosek o rozliczanie podatku osób do 26 lat
 • oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie wychowujących dzieci a dwie kwoty zmniejszające podatek
 • wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%
 • ustanie zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca podatek

Rozliczanie ulg podatkowych z limitem 85 528 zł

 • wysokość dochodu do progu 32% a korzystanie z ulg podatkowych: dla młodych/powracających/rodziców/seniorów
 • rozliczenie ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
    1. a limit zwolnień świadczeń z ZFŚS
    2. zwolnienie przychodów w wysokości 30% równowartości diety (oddelegowanie)
 • warunki rozliczania ulg przez pracodawców i zleceniodawców

Rozliczenie wynagrodzenia w miesiącu przekroczenie rocznych limitów w PDOF i składkach ZUS

 • roczne przekroczenie wymiaru składek ER a przychód nieoskładkowany (zasiłki, nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK)
 • rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu progu 85 528 zł
 • podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
 • przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
 • ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego.

Kwota zmniejszająca podatek i koszty uzyskania przychodów

 • kwota zmniejszająca podatek:
   1. po przekroczenie dochodu 120 000 zł
   2. kilka wypłat w miesiącu
 • koszty uzyskania przychodów
   1. gdy zawarto z pracownikiem 2 umowy o pracę
   2. kilka wypłat wynagrodzeń w miesiącu
   3. koszty uzyskania wyższe od przychodu

Umowy cywilnoprawne

 • kwota zmniejszająca podatek
 • rozliczenie podatkowo – składkowe umowy zawartej z własnym pracownikiem
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 • rozliczenie podatkowo – składkowe przychodów tytułem powołania

Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki

 • wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2
 • oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem i osoby samotnie wychowującej dzieci
 • przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną (zasiłki, PPK)
 • obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%
 • kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu
 • przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R
 • hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów