Wydarzenia

Rozliczanie wynagrodzeń po zmianach w 2022 i 2023 r. w aspekcie podatkowo – składkowym

Online 7 grudnia 2022 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Rozliczanie wynagrodzeń po zmianach w 2022 i 2023 r. w aspekcie podatkowo – składkowym

Zapraszamy na praktyczne szkolenie podczas którego przekażemy uczestnikom praktyczną wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach w 2022 i 2023 r.

Celem szkolenia jest:
przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach  w 2022 i 2023 r.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów „po nowemu” na listach płac. Udostępnione zostaną uczestnikom gotowe listy płac z rozliczeniem podatkowo-składkowym. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat czekających nas zmian w rozliczaniu wynagrodzeń.

Prowadzący: Przemysław Jeżek

Program szkolenia:

1.       Dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. 

a)      minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa

b)      minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

c)      skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia na kwoty wolne od potrąceń

2.      Wskaźniki mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń 

a)      zaliczka na podatek dochodowy: 

b)      po przekroczenie dochodu 120 000 zł

c)      dochód a korzystanie z ulg podatkowych: dla młodych/ powracających/ rodziców/seniorów

·         wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci podwójna kwota zmniejszająca podatek: 2 x 300 zł

·         umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem – zlecenie/dzieło

·         koszty zryczałtowane i 50%

d)      koszty uzyskania i kwota zmniejszająca podatek: 

·         gdy zawarto z pracownikiem 2 umowy o pracę

·         kilka wypłat wynagrodzeń w miesiącu

·         po ustaniu stosunku prawnego

·         koszty uzyskania wyższe od przychodu

3.      Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek – oświadczenie PIT-2 po zmianach od 1 stycznia 2023 r. 

a)      nowy podział kwot zmniejszających podatek: 1/12/24/36

b)      poszerzenie kręgu osób składających oświadczenie o pomniejszaniu zaliczki

4.      Rozliczanie wynagrodzeń a wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek po zmianach od 1 stycznia 2023 r. 

a)      poszerzenie kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku

b)      warunki uprawniające do złożenia wniosku i przekroczenie w roku dochodu 30 tyś.

5.      Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki na podatek dochodowy 

a)      wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2

b)      oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem i osoby samotnie wychowującej dzieci

c)      przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną (zasiłki, PPK)

d)      obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%

e)      kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu

f)       przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R

g)      hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów

6.      Rozliczanie podatkowo – składkowe przychodów objętych zwolnieniem 85 528 zł 

a)      rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu w roku progu 85 528 zł

b)      podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania

c)      przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł

d)      ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego

7.      „Powołanie” z obowiązkową składką zdrowotną na Liście płac 

a)      ubezpieczeniem zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie aktu powołania (m.in. prokurenci)

b)      wniosek o nierozliczanie podatku a wysokość składki zdrowotnej

c)      brak składki przy realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich