Wydarzenia

Rozliczenia podatkowo – składkowe umów prawa cywilnego w 2022 r. - w tym rozliczanie cudzoziemców

Online 29 czerwca 2022 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Rozliczenia podatkowo – składkowe umów prawa cywilnego w 2022 r. - w tym rozliczanie cudzoziemców

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne z zawartych umów cywilnoprawnych oraz zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami.

Celem szkolenia jest omówienie rozliczania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne z zawartych umów cywilnoprawnych oraz zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat umów cywilnoprawnych oraz zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami.

Prowadzący szkolenie: Radosław Jeżek

Program szkolenia:

Rozliczenia „podatkowo-składkowe” wynagrodzeń od 2 lutego 2022 r.

 1. likwidacja należności tytułem podróży służbowych
 2. pracownik delegowany a przewozy kabotażowe i cross-trade
 3. przewóz tranzytowy i przewóz dwustronny
 4. obniżenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
 5. dochód dla celów rozliczenia podatku dochodowego

Nowe „Ulgi dla Pracowników” od 1.1.2022 r. przy kalkulacji wynagrodzeń

 1. zasady i warunki stosowania „ulgi dla klasy średniej”
 2. parametry stosowane przy obliczaniu zaliczek
 3. zasady rozliczania nadwyżki w bieżącym wynagrodzeniu
 4. wpływ zmian na kwoty wolne od potrąceń

Podstawa wymiaru składek ZUS oddelegowanego pracownika i zleceniobiorcy

 1. kurs po którym należy przeliczyć przychody w walutach obcych
 2. wyłączenie równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą
 3. podstawa wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy przez część miesiąca:
 • rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca
 • pełny i niepełny miesiąc wykonywania pracy za granicą
 • praca w Polsce i za granicą w danym miesiącu
 • praca za granicą a absencja chorobowa lub wykorzystanie urlopu wypoczynkowego

Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego

 1. ustalenie kraju właściwego do opodatkowania pracownika
 2. obliczanie dni pobytu pracownika w innym państwie
 3. odliczenie od podatku 30% diety
 4. zastosowanie nowej ulgi dla klasy średniej
 5. zaprzestanie poboru zaliczek na podatek w związku z oddelegowaniem

Opodatkowanie i oskładkowanie dodatkowych świadczenia dla oddelegowanych

 1. przelot i dojazd do miejsca oddelegowania finansowane przez pracodawców
 2. przejazd samochodem prywatnym lub służbowym
 3. rozliczenie kosztów zakwaterowania, wyżywienia zapewnianych przez pracodawców