Wydarzenia

Spory zbiorowe i negocjacje ze związkami zawodowymi z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie pracy

Online 29 września 2022 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Spory zbiorowe i negocjacje ze związkami zawodowymi z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie pracy

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu przygotowania oraz prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi.

W przypadku organizacji w których działają związki zawodowe, pracodawca jest zobowiązany, niezależnie od swojej woli czy też chęci, prowadzić z nimi negocjacje na wielu płaszczyznach związanych z zatrudnieniem. Przy czym obowiązek ten nie ogranicza się tylko do tradycyjnego zatrudnienia pracowniczego, ale również, w niektórych przypadkach, dotyczy osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnym czy też samozatrudnionych. W zależności od tematyki, niektóre procesy HR-owskie wymagają dla swojej skuteczności zgody partnera społecznego a inne są tylko przedmiotem konsultacji. Jak odnaleźć się w tym gąszczu przepisów, jak przygotować się i prowadzić negocjacje, o tym będzie mowa podczas szkolenia, w trakcie którego zostaną zaprezentowane praktyczne przykłady oparte na osobistych doświadczeniach trenera.

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat efektywnego prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi.

Program szkolenia:

Charakterystyka podstawowych pojęć:

 1. związek zawodowy,
 2. zakładowa organizacja związkowa,
 3. reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa

Planowane zmiany w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych pracy:

 1. co może być przedmiotem sporu zbiorowego,
 2. kto może wszczynać spór zbiorowy,
 3. jak długo może trwać spór zbiorowy,
 4. na czym polega mediacja prewencyjna,
 5. w jaki sposób można kontrolować legalność referendum strajkowego,
 6. w jaki sposób będą wybierani mediatorzy

Nowe „obszary” negocjacji ze związkami zawodowymi:

 1. wprowadzanie pracy zdalnej,
 2. wprowadzanie kontroli trzeźwości,
 3. wprowadzanie procedur zgłaszania naruszania przepisów (tzw. sygnaliści)

Negocjowanie i zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych

Uzgadnianie regulaminów: wynagradzania, pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Negocjacje w przypadku restrukturyzacji zatrudnienia:

 1. negocjacje w trakcie procedury zwolnień grupowych,
 2. negocjacje w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 3. negocjacje porozumień zawieszających stosowanie prawa zakładowego

Sankcje w stosunku do przedstawicieli pracodawcy oraz związków zawodowych w przypadku naruszenia przepisów zbiorowego prawa zatrudnienia