Wydarzenia

KURS PŁACE

Online 7 grudnia 2021 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
KURS PŁACE

Jak rzetelnie kalkulować wynagrodzenia i zasiłki, jednocześnie optymalizując koszty pracy w oparciu o przepisy podatkowe?

Uczestnicy zgłębiają tajniki płac dzięki nieograniczonemu dostępowi do szkoleń video. Otrzymują również przygotowane materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej. W trakcie procesu dydaktycznego mają kontakt z pozostałymi Uczestnikami, a co najważniejsze – są wspierani stałymi konsultacjami z ekspertem. Kurs zakończony jest egzaminem, po którym Absolwenci otrzymują certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

 

Kurs Płace składa się z 8 modułów:

1. Ogólne zasady naliczania wynagrodzeń

W module tym omówimy pojęcie wynagrodzenia, klasyfikację wynagrodzeń, systemy wynagradzania, a także składniki wynagrodzenia. Dowiemy się też czym jest wynagrodzenie minimalne.

2. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, od brutto do netto

Nauczysz się obliczać składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FS, FGŚP. Omówimy opodatkowanie wynagrodzeń i zwolnienia podatkowe. Nauczysz się kalkulować wynagrodzenie od brutto do netto.

3. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

W module tym nauczysz się kalkulować wynagrodzenie w przypadku zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny nieobecności. Omówimy przypadki szczególne naliczania wynagrodzeń we wszelkich, nietypowych wariantach.

4. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa I

Zaczynamy od podstaw! Poznasz rodzaje świadczeń i warunki ich wypłaty. Dowiesz się czym jest wynagrodzenie chorobowe i nauczysz się ustalać podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.

5. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa II

Zasiłki nie będą już miały przed Tobą tajemnic! Omawiamy świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa, zasiłki opiekuńcze, wypadkowe i świadczenia rehabilitacyjne.

6. Płatne i niepłatne absencje pracownicze

Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy oraz ich wpływ na wynagrodzenie. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu i zwolnień okolicznościowych, a także ekwiwalent za urlop.

7. Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzeń

W module tym omawiamy zasady kalkulacji wynagrodzeń za godziny nadliczbowe oraz za pracę w porze nocnej. Dowiesz się jak naliczać odszkodowania i odprawy. Poznasz tajniki potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłków.

8. Wynagrodzenia za pracę na podstawie umów cywilnoprawnych

Umowy zlecenia, umowy o dzieło, a także inne umowy cywilnoprawne, takie jak kontrakt menedżerski, z którymi zetkniesz się z pracy w działach kadrowo-płacowych.

 

Czas trwania: 8 tygodni