Wydarzenia

Trendy Contact Center 2024

Warszawa 23 kwietnia 2024 BONNIER BUSINESS POLSKA – PULS BIZNESU
Trendy Contact Center 2024

Zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie dorocznej konferencji „Trendy Contact Center”, która odbędzie się już 23 kwietnia w Warszawie. Podczas wydarzenia skoncentrujemy się na największych wyzwaniach i kluczowych aspektach branżowych, a także przedyskutujemy skuteczne rozwiązania i narzędzia, które pomogą w radzeniu sobie z nimi.

Po raz kolejny, spotkamy się, aby w swobodnej i inspirującej atmosferze omówić kierunki, które warto podjąć w nadchodzącym roku. Konferencja będzie przepełniona jedynie najważniejszą, najciekawszą merytoryką oraz najlepszymi case studies.

Naszym głównym celem będzie wymiana doświadczeń, a przede wszystkim poznanie sprawdzonych narzędzi i metod skutecznego budowania konkurencyjności na rynku.

W trakcie konferencji m.in.:

 •  OMÓWIMY korzyści oraz zagrożenia wynikające z wdrożenia nowoczesnych technologii w działach CC
 •  POZNAMY skuteczne i efektywne sposoby synergii kanałów komunikacji z klientem
 •  POSŁUCHAMY o tym, jak personalizacja może przyczynić się do poprawy jakości obsługi klienta.
 •  POROZMAWIAMY o jakości w CC oraz o tym jakie są składowe najlepszych interakcji real time' owych w rozmowach z klientem
 •  DOWIEMY SIĘ Jak z powodzeniem zwiększyć wykorzystywanie technologii automatyzujących proces wsparcia komunikacji z klientem lub pracownikiem CC
 •  ZAPREZENTUJEMY przykłady skutecznej analizy potrzeb klienta w relacjach z CC

Trendy Contact Center 2024 to:

 • 1 dzień solidnej dawki inspiracji i rzetelnej wiedzy
 • 8 prelekcji w formie praktycznych case studies
 • kilkunastu znakomitych ekspertów - praktyków z różnych branż
 • 1 panel dyskusyjny - okazja do interakcji prelegentów z uczestnikami
 • Kilkudziesięciu zaangażowanych uczestników - okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania wartościowych kontaktów